Nyhetsartikkel

Ny temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Publisert 08.03.2018

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har klassifisert tilstanden for alle 448 norske laksebestander i ny rapport. Bare én av fem bestander var i god eller svært god tilstand.

Foto: Eva B. Thorstad
Foto: Eva B. Thorstad

Les rapporten her:

Anon. 2018. Klassifisering av tilstand i norske laksebestander 2010-2014. Temarapport nr 6, 75 s.

   Motta nyhetsbrev fra nina

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema