Nyhetsartikkel

Tips oss om du ser oter!

Publisert 05.09.2018

Har du sett oter? Da vil forskerne høre fra deg. Målet er å få en bedre oversikt over den norske oterbestanden.

Foto: Per Jordhøy / NINA.
Foto: Per Jordhøy / NINA.

Oteren er svært godt tilpasset et liv i og ved vann, og finnes over hele landet. Den er mest tallrik langs kysten, men unntaksvis kan du også treffe oter høyt til fjells. 
Oteren ble tidligere hardt beskattet på grunn pelsen, og i 1982 ble arten totalfredet i Norge. Siden har bestanden gradvis tatt seg opp igjen, og spredd seg sørover. Men hvor mange otere finnes egentlig i Norge i dag? 

Usikre bestandstall

– Det har vi rett og slett ikke gode tall på, sier Jiska van Dijk, forsker i NINA. Men død oter registreringer i oterfallvilt og observasjoner på levende oter i artsdatabanken.no kan gi oss et bilde på bestandsutviklingen over tid.

Størrelsen på oterbestanden beregnes nemlig ut fra registrerte observasjoner, samt antall fallvilt. Det vil si trafikkdrepte dyr, otere som er druknet i fiskeredskaper eller funnet døde av andre årsaker. 

– For å få gode tall er vi dermed avhengig av at folk registrerer observasjonene sine i artsobservasjonen.no forklarer van Dijk. 

Basert på fallvilt, oterregistreringer i Artsobservasjoner og i hjorteviltregisteret har vi beregnet en indeks som et mål på bestandstetthet: bestandstetthetsindeksen. Denne indeksen sier ingenting om den aktuelle bestandsstørrelse men viser tendenser i bestandstetthet. Indeksen viser at oterbestanden i Norge har vært stabil fram til 2010, men nå er på vei ned.

– Vi vet ikke hvorfor bestanden tilsynelatende er i nedgang, og det stemmer heller ikke med lokale meldinger som sier at bestanden ser ut til å øke, sier van Dijk. Men med flere observasjoner blir indeksen mer pålitelig. 

Sett oter? Registrer oterobservasjoner i www.artsobservasjoner.no 

Hvis du ser oter, så registrer observasjonen i www.artsobservasjoner.no. Det er Artsdatabankens rapportsystem for arter. Her kan hvem som helst registrere observasjoner av planter, dyr og sopper i Norge. Artsobservasjoner er et viktig verktøy for både forskere og forvaltning, og er en unik kilde til kunnskap. Dataene om oter kan blant annet brukes til å se trender og utviklingstrekk for oterbestanden. 

Oterfallvilt

NINA tar også imot døde otere fra hele landet. Ta kontakt med Jiska van Dijk for nærmere avtale om eventuell innsending. På grunn av begrenset budsjett har vi dessverre ikke anledning til å ta imot alle døde otere fra privatpersoner, og kan ikke refundere fraktkostnader uten avtale på forhand. 

Foto: Jiska van Dijk/NINA

Merk dyret med informasjon om funndato, nøyaktig funnsted, dødsårsak, og registrer funnet i artsobservasjoner.no.  

Kontaktperson: 
Jiska van Dijk

   Motta nyhetsbrev fra nina