Nyhetsartikkel

Ekstremvær påvirker krykkjene

Publisert 10.10.2018

Mer ekstremvær og endret tilgang på mat kan true den rødlistede sjøfuglen krykkje. Det viser ny forskning på krykkjeunger på SEAPOP-lokaliteten Anda i Nordland.

Når det er lite mat må de voksne krykkjene prioritere å overleve selv istedenfor å få unger. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA
Når det er lite mat må de voksne krykkjene prioritere å overleve selv istedenfor å få unger. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA

Hver sommer i ti år har forskerne registrert vekst og overlevelse hos krykkjeunger på Anda, og tallene er koblet med ungenes diett og lokale værforhold i de samme periodene. Resultatet presenteres i en fersk artikkel som forteller at ungenes vekst og evne til å overleve henger sammen med hva de spiser, vindstyrke og vindretning.

Sjøfuglbestander verden over er i tilbakegang, og krykkja går kraftig tilbake i store deler av området den er utbredt i. Årsakene er trolig sammensatte, men det er vist at produksjon av unger er viktig for hvordan bestanden utvikler seg. Derfor er det viktig å forstå hvilke faktorer som er avgjørende for ungenes vekst og evne til å overleve, og dermed den totale produksjonen av unger.

Må nedprioritere ungene

– Redusert tilgang til byttedyr, og ulike ytre påvirkninger, kan for eksempel føre til at de voksne fuglene må prioritere å overleve istedenfor å produsere unger. De må enkelt sagt spise maten de finner selv, i stedet for å gi den til ungene, sier forsker Signe Christensen-Dalsgaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I studien er det vist at krykkjeungenes vekst og overlevelse var påvirket av hvilken type mat de fikk. Ungene vokste fortere hvis det var en stor andel tobis (sil) i maten, noe som særlig ga utslag for den yngste ungen i kull med to unger. Forskerne fant også at sterk vind hemmet ungenes vekst.

Reir skylles på sjøen

– Krykkjene plukker byttedyrene fra de øverste centimeterne av havoverflaten, og når vinden øker blir det trolig vanskeligere å se – og fange – byttet. Dermed ble mengden og kvaliteten på maten  ungene fikk redusert. I perioder med sterk vind fra sør var dødeligheten av unger ekstra høy. Det skyldes sannsynligvis at deler av kolonien er utsatt for bølger fra sør, slik at reir ble skylt på sjøen, sier Christensen-Dalsgaard.

Resultatene fra studien understreker viktigheten av å identifisere og verne viktige beiteområder for sjøfugl for å sikre at de klarer å produsere nok unger til å opprettholde bestandene.  Dette kan vise seg særlig viktig med tanke på at klimaendringer ser ut til å medføre både mer ekstreme værtyper og forandringer i sammensetningen av tilgjengelige byttedyr i havet.

Les hele artikkelen: Prevailing weather conditions and diet composition affect chick growth and survival in the black-legged kittiwake

Les mer på SEAPOP sin hjemmeside

Kontaktperson SEAPOP:

Signe Christensen-Dalsgaard, NINA

   Motta nyhetsbrev fra nina