Nyhetsartikkel

Klimaendringer påvirker vannfuglers vintervaner

Publisert 20.11.2018

Været påvirker hvor vannfugl velger å oppholde seg om vinteren, viser ny studie. Det kan føre til at norske våtmarksområder blir viktigere for flere arter.

Laksand er en av artene som påvirkes av klimaet. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA
Laksand er en av artene som påvirkes av klimaet. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA

Varme vintre gjør at mange arter av vannfugl overvintrer i de nordvestre delene av Europa, mens kalde vintre gjør at de presses sørvestover. Tendensen er tydeligst hos arter som overvintrer på dypt vann. Forekomsten av disse har årlig flyttet seg 5 kilometer mot nordvest de siste 24 årene.

– Studien viser at ulike typer vannfugl reagerer ulikt på endringer i værforholdene vinterstid. De påvirkes både av årlige og langsiktige endringer, sier forsker Svein-Håkon Lorentsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

25 arter og 21 land

Sammen med kolleger fra totalt 21 land i Europa har han sett på hvordan 25 europeiske arter av vannfugl påvirkes av klimaendringer.

Ifølge en rapport FNs klimapanel (IPCC) offentliggjorde nå i oktober vil vintrene blir mildere framover, og det vil igjen få betydning for utbredelsen av vannfugl. Trolig vil enkelte arter forsvinne helt i noen våtmarker i den sørligste enden av trekkruta, mens de vil bli vanligere i våtmarker lenger nord.

Dykkende arter påvirkes mer enn gressetende arter

– Det kan for eksempel føre til at noen arter slutter å overvintre i etablerte verneområder sør i utbredelsesområdet, fordi klimaet ikke lenger egner seg. Disse artene vil derfor kunne øke i nord, sier Lorentsen.

Studien viser at arter som foretrekker grunt eller dypt vann reagerer raskest på årlige temperaturendringer. Gjess, og andre arter som oppholder seg på dyrket mark, påvirkes i mindre grad. Økt variasjon i værforhold kan også forårsake større svingninger i hvilke områder fuglene foretrekker fra vinter til vinter.

Trakk stadig lenger nord

Arter som foretrekker dypt vann trakk stadig lenger nord på 1990- og 2000-tallet. Arter som foretrekker grunnere vann fulgte samme mønster fram til starten på 2000-tallet, men flere harde vintre i Europa fra midten av 2000-tallet førte til at de trakk mot sørvest igjen.

Studien er koordinert av Wetlands International. Den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Diversity and Distributions.

Kontakt: Svein-Håkon Lorentsen

Les artikkelen her

Les mer om sjøfugl 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina