Nyhetsartikkel

Pukkellaksåret 2017 – 6390 pukkellaks registrert i norske elver

Publisert 07.12.2018

Sommeren 2017 ble norske elver invadert av store mengder pukkellaks. En ny rapport oppsummerer resultatet av den store dugnadsinnsatsen for å skaffe oversikt over invasjonen.

Foto: Jon Museth / NINA
Foto: Jon Museth / NINA

I 2017 svømte det pukkellaks opp i norske elver langs hele kysten i et antall vi aldri tidligere har opplevd.

– Det er vanlig at det kommer pukkellaks til Øst-Finnmark, men i 2017 kom den til hele Norge, og også andre land i Nordvest-Europa, forteller NINA-forsker Odd Terje Sandlund, som er en av forskerne som har vært med på oppsummere pukkellaksåret 2017.

Totalt ble 6390 pukkellaks registrert fanget i Norge i løpet av 2017. Det ble registrert pukkellaks i 263 elver, fra Grense Jakobselv i nord til Glomma i sør. Selv om antallet var størst i Øst-Finnmark, var det også et betydelig antall pukkellaks i mange elver i Sør-Norge.

Mer pukkellaks i elvene annethvert år 

Pukkellaksen har en helt spesiell toårig livssyklus. Både hanner og hunner dør kort tid etter høstens gyting. Etter klekking påfølgende vår vandrer yngelen raskt ut i havet. Der tilbringer den det neste året med å beite på krepsdyr og fisk. I løpet av sin andre sommer returnerer den til ferskvann for å gyte og fullføre syklusen. Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår. Pukkellaksen hører hjemme i Stillehavet, men etter utsettinger i Nordvest-Russland har den etablert seg i elver på Kola. Bestandene på Kola er kjent for å gyte i oddetallsår, som i 2017. Derfor var det som forventet få pukkellaks i norske elver i 2018.

I 2017 ble det observert både gyting og yngel. Selv om det har vært registrert gyting av pukkellaks i sørnorske elver tidligere, har det vært av et mye mindre omfang, og det har ikke kommet pukkellaks tilbake til elvene to år etterpå.

– Jo flere fisk som kommer opp i elvene, jo større sjanse er det for at de etablerer seg. Det blir spennende å se hva som skjer til neste år. Hvis det kommer pukkellaks tilbake til elvene i  Sør-Norge i 2019, har det skjedd noe nytt som vi ikke har sett før,  sier Sandlund.

Stor dugnadsinnsats 

Da meldingene om pukkellaks begynte å tikke inn på forsommeren 2017, dro NINA-forsker Eva B. Thorstad i gang en gedigen pukkellaksdugnad ved å be folk om å melde fra om pukkellaks. På kort tid mobiliserte både privatpersoner, forskningsinstitusjoner, foreninger og lag – kort sagt alle som er involvert i laksefiske - og hjalp til med å kartlegge invasjonen. 

– Det er takket være denne formidable innsatsen at vi har gode tall på forekomsten av pukkellaks i 2017, sier NINA-forsker Henrik H. Berntsen, som har hatt ansvar for registreringen av pukkellaks hos NINA. 

Fra 2019 skal pukkellaks registreres som en del av den ordinære fangststatistikken fra laksefiske som samles inn i regi av Miljødirektoratet.

Meld fra om pukkellaks

I starten av juni vil vi kunne vente de første pukkellaksene hvis de kommer tilbake til norske elver, den største oppvandringen vil være i den vanlige laksesesongen. Forskerne har en oppfordring til alle:

– Ser du pukkellaks i elvene, så meld fra!

Kontaktperson: Henrik H. Berntsen

Les rapporten: Pukkellaks i Norge, 2017

Les mer om pukkellaks
 

   Motta nyhetsbrev fra nina