Nyhetsartikkel

Lakseforskere på Barne-Tv

Publisert 04.01.2019

To barn får prøve seg som lakseforskere i NRK-programmet «Litt av en Jobb». Nå kan du se episoden på nett-TV, og lære mer om hvordan vi overvåker laks.

NINA-forsker Bengt Finstad viser Tuva og Mikkel hvordan man setter et bittelite PIT-merke i buken på smolten. Foto: NRK
NINA-forsker Bengt Finstad viser Tuva og Mikkel hvordan man setter et bittelite PIT-merke i buken på smolten. Foto: NRK

Tuva, Mikkel og NRK-teamet fikk bli med Bengt Finstad og Eva Ulvan fra Norsk institutt for naturforskning da de merket laks i elva Vigda.

– Det var trivelig å ha med barna på jobb i elva. De var både lærevillige og engasjerte og de fikk garantert med seg ny kunnskap rundt dette prosjektet. I tillegg var det flott å få samarbeide med det profesjonelle filmteamet i NRK.

NINA merker, registrerer og teller smolt for å finne ut hvordan det står til med laksebestandene i Norge. Barna fikk være med på å ta opp smolten fra fangstfellen i elva, transportere den til feltlaboratoriet og legge fisken forsiktig i bedøvelseskaret før merking.

Da fisken var bedøvd fikk de se hvordan vi la inn et PIT-merke i buken på fisken. Merket fungerer som en slags «køfribrikke» slik at fisken blir registrert vha. antenner i elva både ved utvandring fra elva og når den kommer tilbake til elva etter at den har vært i havet ett eller flere år. De fikk i tillegg være med på å se hvordan antennesystemet i elva fungerte samt å sette ut merket fisk.

Eva Ulvan passet på og viste barna hvordan de skulle fiske opp smolt fra fiskefella.Foto: NRK

Forskerne kan følge fisken hele livet, og vurdere helsestatusen i form av overlevelse og vekst.

–Det har være en god gjenfangst av den merkede laksen i Vigda og ved hjelp av data vi samler inn her kan vi gi råd til forvaltningen om at elva er frisk og har et høstbart nivå av laks som barn og voksne kan fiske, sier Finstad.

Han håper Tuva, Mikkel eller noen av barna som ser programmet kan bli inspirert.

–Vi kan bruke merkeprosjektet som et «barometer» på naturtilstanden. Kanskje noen av barna vil få seg en jobb innen dette området og kan bære arven videre med å forske på naturen og bidra til forvaltningen av en «frisk» natur inn i fremtiden?

I rapporten Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem kan du lese mer om NINAs overvåkning av laks.

   Motta nyhetsbrev fra nina