Nyhetsartikkel

Fagdager vindkraft

Publisert 24.06.2019

NINA, i samarbeid med CICERO, arrangerer fagdager vindkraft 14.-15. oktober 2019. Vi ønsker å samle foredragsholdere fra utbyggere, forvaltningen og forskningen for å belyse virkninger av vindkraftutbygging på natur og samfunn.

Sentrale tema vil være:

  • FNs bærekraftsmål og helhetlige løsninger for grønn omstilling
  • Vindkraft og nettilknytning, status og framtidige planer for land- og havbaserte anlegg
  • Forvaltningens rolle; fra kommuner til nasjonale etater
  • Planarbeid, forundersøkelser og konsekvensanalyser relatert til miljø
  • Samfunnsaksept og samfunnseffekter, neglisjerte temaer?
  • Miljøeffekter av vindkraftverk på land og hav
  • Kompenserende tiltak og restaurering
  • Løsninger for å redusere miljøeffekter og konflikter

Gjennom disse fagdagene ønsker vi å finne omforente løsninger på hvordan eventuelle negative effekter kan belyses og reduseres.

På ettermiddagen den 15. arrangeres en ekskursjon der NINA demonstrerer bruk av sin nye fugleradar.

Arrangementet er nå fulltegnet, men fagdagen kan følges via stømming her https://video.ibm.com/channel/gk5T3FAzwvd

Kontaktperson: Svein-Håkon Lorentsen svein.lorentsen@nina.no 

PROGRAM

(Last ned program som pdf-fil)

Mandag 14. oktober

09:30-10:00

Registrering/kaffe

10:00-10:10

Velkommen

Det store bildet - fornybar energi

10:10-10:25

Signe Nybø, NINA

Bærekraft- og grønn omstilling. Behov for helhetlige  løsninger

10:25-10:40

Erlend Bjerkestrand, NVE

Nasjonal ramme – hva er det egentlig vi har laget?

10:40-10:55

Svein Grotli Skogen, Miljødirektoratet

Miljøforvaltningens rolle på nasjonalt nivå

10:55-11:10

Kristin Magnussen, Menon Economics

Kan vi sette pris på naturen?

11:10-11:25

Kristin Linnerud, CICERO

Hva mener folk om vindkraft?

11:25-11:45

Spørsmål, diskusjon

11:45-12:45

Lunch

Perspektiver, miljøeffekter og løsninger

12:45-13:00

Stig Tore Laugen, Trønderenergi

Vindkraftutbygging i Trøndelag: Fra medvind til motvind

13:00-13:15

Roel May, NINA

Vindkraft og fugl på Smøla – Et tiår fra konflikt til tiltak

13:15-13:30

Ellen Torsæter, Statnett

Hvordan vil den elektriske fremtiden påvirke landskapet

13:30-13:45

Bård Gunnar Stokke, NINA

Kan merking av høyspent-ledninger redusere risikoen for fuglekollisjoner

13:45-14:00

Kaffepause

14:00-14:15

John Tande, SINTEF

Perspektiver for havvind

14:15-14:30

Signe Christensen-Dalsgaard, NINA

Vindkraft til havs – er det et problem for sjøfuglene?

14:30-14:45

Manuela Panzacchi, NINA

Fornybar energi og reinsdyr: nye metoder for å simulere effekten av inngrep, forstyrrelser og kompenserende tiltak

14:45-15:15

Spørsmål, diskusjon

  Beinstrekk

Samfunnseffekter og løsninger - paneldiskusjon

15:30-16:30

Forskersamtale: Hva mener vi med samfunnsaksept, hvordan kan vi tilnærme oss det faglig, og hvorfor er dette viktig i det fortsatte arbeidet med bærekraftig utvikling av fornybar energi?

Øystein Aas, NINA (ordstyrer). Paneldeltakere Lars Gulbrandsen (Fridtjof Nansens Institutt), Knut H. Sørensen (NTNU), Kristin Linnerud (CICERO)

19:00

Middag

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tirsdag 15. oktober

Dagens praksis og veien videre

09:00-09:15

Roel May og Øystein Aas, NINA

Kunnskapsstatus og veien videre

09:15-09:30

Laura Tolnov Clausen, Universitetet i Agder

Medvind og modvind i vindkraftudviklingen – danske erfaringer med social accept af vindkraft

09:30-09:45

Tore Larsen, FM Vestland

Kvaliteten på miljøundersøkingar ved konsekvensutgreiing av vindkraftsaker

09:45-10:00

Dagmar Hagen, NINA

Grønt er skjønt! Er det mulig å begrense forbruk av natur i anleggsprosjekter?

10:00-10:15

Frank Hansen, NINA

Helhetlig planlegging av vindkraftverk

10:15-10:30

Kaffepause

 

10:30-11:30

Avsluttende diskusjon

 

11:30-12:30

Lunch

 

12:30-15:30

Ekskursjon

  

 

         

 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina