Nyhetsartikkel

Villaksen får sin egen blogg

Publisert 28.06.2019

2019 er «Villaksens år» – det feirer lakseforskerne våre med å starte en blogg om den fantastiske villaksen.

2019 er Villaksens år og NINA vil bruke den anledningen til å fortelle om villaksens liv og vandringer på Villaksbloggen. Foto: Audun Rikardsen.
2019 er Villaksens år og NINA vil bruke den anledningen til å fortelle om villaksens liv og vandringer på Villaksbloggen. Foto: Audun Rikardsen.

Villaksen har fascinert folk så lenge det har bodd folk i Norge. Den er på 6000 år gamle helleristninger og er omtalt i Gulatingsloven fra 1200-tallet. Nå får den også sin egen blogg. 

– 2019 er «The International Year of the Salmon” og Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil bruke den anledningen til å fortelle om villaksens liv og vandringer, sier NINA-forsker Kjetil Hindar.

Sammen med kolleger har han opprettet Villaksbloggen, hvor forskerne i NINA forteller om ulike sider ved laksens liv og hvordan vi mennesker påvirker den. Først ut er innleggene «Stor er ikke best: Om laksungenes vandring og overlevelse i havet» og «Hva bestemmer antallet villaks?».

– Laksen vår, Salmo salar, er blant de best studerte fiskeartene i verden. Så vidt jeg vet er det bare regnbueørret som har flere vitenskapelige publikasjoner, forteller Hindar.

NINA representerer en norsk forskningstradisjon på villaks fra 1912, på tema som spenner fra levevis og fangst til lakseparasitter og effekter av vassdragsregulering. De siste årene har NINA også forsket mye på laksens genetikk og vandringsatferd med moderne metodikk. Det er med andre ord et hav av kunnskap å øse av på bloggen, og forskerne lover stor bredde i innleggene og håper å spre både kunnskap og entusiasme om villaksen.

Følg NINA på Facebook eller Twitter for å få med deg blogginnleggene i månedene framover!

Villaksbloggen er delvis finansiert av en bevilgning fra Miljødirektoratet som også skal brukes til annen kommunikasjonsaktivitet i forbindelse med Villaksens år.
 

   Motta nyhetsbrev fra nina