Nyhetsartikkel

Satte ut fjellrev i utsatt område

Publisert 05.07.2019

Fjellreven har gått tilbake  på Varangerhalvøya. Avlsprogrammet for fjellrev satser på å styrke Fastlands-Norges nordligste bestand, og over halvparten av valpene som ble født i avlsstasjonen i fjor ble satt ut her.

26 fjellrever ble satt ut på Varangerhalvøya sist vinter. Her er en nysgjerrig krabat. Foto: Arild Landa, NINA
26 fjellrever ble satt ut på Varangerhalvøya sist vinter. Her er en nysgjerrig krabat. Foto: Arild Landa, NINA

Det ble satt ut 45 valper fra avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal sist vinter, 26 av dem på Varangerhalvøya i Finnmark. Det går fram av Avlsprogrammet for fjellrev sin årsrapport for 2018. Fjellreven er kritisk truet i Norge, og reetablering og styrking av bestanden på Varangerhalvøya får spesiell oppmerksomhet nå.

Kun ett kull på Varangerhalvøya

Fjellreven i Norge fikk minst 58 valpekull i 2018, som er det beste resultatet siden den nasjonale overvåkingen startet i 2003. Det ble fanget og merket rev i Dovrefjell (13 kull), på Hardangervidda (1 kull) og på Finse (4 kull), og minst 17 av 18 kull hadde opphav i utsatte rever fra Avlsprogrammet. Men kun ett av de 58 kullene ble registrert på Varangerhalvøya.

– Valpene på Varangerhalvøya kan stamme fra fjellrev som ble satt ut der i 2018, men vi mangler DNA-analyser som dokumenterer dette. Årsgamle fjellrever kan få valper, hvis det er spesielt mye smågnagere, men det er ikke vanlig at de yngler første sommeren etter utsetting. Det hadde vært ekstra stas om vi kunne fått bekreftet at det var en av «våre» rever som ynglet allerede i fjor, forteller Kristine Ulvund i NINA.

Venter på sommerens valper

Sammen med kollega Andrea Miller er hun spent på årets resultat. De vet ennå ikke hva som rører seg i fjellrevhiene på Varangerhalvøya, men i løpet av juli har de trolig fasiten.

– Vi vil gjerne se at fjellrevene som settes ut etablerer seg, og for at vi skal fortsette å sette ut fjellrev der er det avgjørende at de yngler, sier Miller.

I år var det forventet toppår forsmågnagere på Varangerhalvøya, men meldinger så langt tyder ikke  på at det skjer likevel. Etter som det er lemen som står øverst på fjellrevens meny, vil god tilgang på lemen om våren og ut over sommeren og høsten være avgjørende for hvor mange valper som blir født og vokser opp.

Vandret til Nordland, Troms og Finland

Det er dokumentert at minst fire fjellrever har vandret ut fra bestanden på Varangerhalvøya. Én har gått over 700 kilometer til Saltfjellet, én vandret til Reisa Nord i Troms og to tok turen sørøstover over grensa til Finland.

– Med tanke på utveksling av gener er det positivt at noen av fjellrevene finner veien til andre bestander. På sikt kan det etablere seg dyr mellom dagens delbestander, sier Ulvund.

I 2018 ble det født minimum 48 valper i avlsstasjonen. To av dem døde mellom merking i juli og utsetting i januar, mens én valp gikk inn i avl på stasjonen. 45 valper ble satt ut, 19 på Hardangervidda og 26 på Varangerhalvøya.

Trolig død av hoggormbitt

Én av valpene som døde ble trolig bitt av hoggorm. Den hadde hevelser i hodet og nakken, og under obduksjonen ble det funnet store skader med blødninger og væskeansamling i muskelvevet i framparten.

– Hoggorm er normalt ikke observert så høyt til fjells som avlsstasjonen ligger, men sommeren i fjor var uvanlig varm. Det kan ha ført til at hoggorm kan ha gått høyere opp i fjellet, forteller Miller.

Det ble rekruttert to valper til avlsstasjonen fra Saltfjellet i 2018. Å rekruttere valper som er født i vill tilstand er viktig for å opprettholde avlslinjene i stasjonen, og for å unngå negative effekter av avl i fangenskap.

Les rapporten Avlsprogrammet for fjellrev - Årsrapport 2018

Avlsprogrammet for fjellrev

Du kan følge fjellrevene i ett hegn på Sæterfjellet via «live streaming»

Overvåkingsprogrammet for fjellrev

Kontakt:

Kristine Ulvund

Andrea Miller

Arild Landa

 

   Motta nyhetsbrev fra nina