Nyhetsartikkel

Er det pukkellaks i DIN elv?

Publisert 09.08.2019

Med en liten vannprøve kan du hjelpe forskerne å kartlegge pukkellaksinvasjonen. 

NINA inviterer nå folk fra hele landet til å bli med på folkeforskning. En liten vannprøve er alt som skal til for å kartlegge om det finnes pukkellaks i ei elv. Foto: Jan Arne Stokmo / NINA.
NINA inviterer nå folk fra hele landet til å bli med på folkeforskning. En liten vannprøve er alt som skal til for å kartlegge om det finnes pukkellaks i ei elv. Foto: Jan Arne Stokmo / NINA.

Flere norske elver er i år igjen invadert av pukkellaks, en fremmed fiskeart i Norge som egentlig hører hjemme i nordlige deler av Stillehavet. 

– I de største lakse- og sjøørretelvene får vi oversikt over pukkellaksinvasjonen gjennom de vanlige fangstrapporteringssystemene. I mange småelver har vi imidlertid ikke like god oversikt, forteller Frode Fossøy, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han er ekspert på bruk av såkalt miljø-DNA i naturovervåkning. Ved hjelp av en liten vannprøve kan han og kollegene kartlegge hvilke arter som finnes i elva, fordi artene som lever der stadig avgir DNA til omgivelsene.  

Gratis prøvetakingsutstyr for miljø-DNA til de som vil kartlegge sin elv

Fossøy inviterer nå folk fra hele landet til å bli med på folkeforskning (citizen science).

– Vi sender ut gratis prøvetakingsutstyr for miljø-DNA til de som har lyst til å hjelpe oss med å kartlegge om det er pukkellaks i sin elv. På den måten får vi en mye bedre oversikt over situasjonen, forteller han.

Bor du nær en anadrom elvestrekning (en elvestrekning med utløp til havet) og vil bidra, kontakt Frode Fossøy eller Rolf Sivertsgård for å få tilsendt prøvetakingsutstyr.
Folkeforskningsprosjektet er en del av det internasjonale prosjektet 1000 Rivers Project, hvor Fossøy er nasjonal koordinator i Norge. Prosjektet skal overvåke invasjonen av pukkellaks i elver tilknyttet Nord-Atlanteren ved hjelp av miljø-DNA.
 

Kartet viser utbredelsen av pukkellaks påvist gjennom fangst i 2017 i Nord-Atlanteren. Kilde: Eva Thorstad, NINA.

   Motta nyhetsbrev fra nina