Nyhetsartikkel

Møt NINA på Aqua Nor 2019

Publisert 16.08.2019

NINA deltar for fjerde gang på Aqua Nor. Det nye i år er at NINA er en av 14 institusjoner på stor felles stand – Forskningstoget.     
 

Forskningstorget på Aqua Nor 2019 samler 14 forsknings-, innovasjons- og undervisningsmiljøer. Med stands og torg som dekker 370 kvadratmeter, blir Forskningstorget godt synlig i den splitter nye utstillingshallen i Trondheim Spektrum. 

Forskningstorget – Forskning og innovasjon samler alle FoU-institusjonene blant AquaNor-utstillerne. I år vil det si Havforskningsinstituttet, Nofima, Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva, NINA (Norsk institutt for naturforskning), NORCE, SINTEF Ocean/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering), Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Du finner oss i Hall A på stand nummer A 125–138.

Møteplass for forskning og utvikling

Forskningstorget skal være møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon, både i forbindelse med miniseminarene, og i mindre, mer uformelle møter på torget eller i samtale med ivrige forskere som kan treffes på den 14 enkeltstandene som til sammen utgjør Forskingstorget . Tjue forskere fra NINA kan treffes i løpet av de fire dagene.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik og Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen står for den offisielle åpningen av Forskningstorget tirsdag 20. august.

Miniseminarer med siste nytt fra forskningen

Rett etter den offisiell åpningen går startskuddet for en serie korte, faglige seminarer som arrangeres på Forskningstorget i løpet av messeperioden. Her vil forskere og bedrifter belyse aktuelle temaer med ny, forskningsbasert kunnskap fra ulike miljøer og perspektiver. Seminarene vil presentere de nyeste resultatene fra forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor temaer som lakselus, ny teknologi, fiskehelse, fôrressurser, markeds- og samfunnsspørsmål, miljøutfordringer og nye muligheter fra havet.

Program for miniseminarer - forskere og bedrifter presenterer siste nytt fra forskningen:

·         Tirsdag 20.8. kl. 14.45-15.30: Er framtida på land og langt til havs?

·         Onsdag 21.8. kl. 10.30-11.15: Kvalitet og bærekraft – hype eller strategi?

·         Onsdag 21.8. kl. 13.00-13.45: Miljøutfordringer i lakseoppdrett – hvordan kan de løses?

·         Onsdag 21.8. kl. 15.00-15.45: Hvordan sikre frisk fisk?

·         Torsdag 22.8. kl. 10.30-11.15: Lakselusa – vår bitreste fiende

·         Torsdag 22.8. kl. 13.00-13.45: Ernæringsbehov og nye fôrressurser – laks og torsk

·         Torsdag 22.8. kl. 15.00-15.45: Nye muligheter fra havet

I tilknytning til studentdagen fredag 23.8. arrangeres et eget miniseminar fra Forskningstorget: Hva skal du bli når du blir stor?

Frank Hanssen fra NINA er med på det første seminaret «Er framtida på land og langt til havs». Frank Hanssen vil fortelle om ConSite – et dialogbasert plan- og beslutningsstøtteverktøy for lokalisering av teknisk infrastruktur. Consite er utviklet av NINA og bidrar til å balansere ulike arealinteresser, redusere arealkonflikter, samt tilrettelegge for miljøvennlig design og optimalisering av  produksjonsforhold ved etablering av havbruk, vindkraft, kraftledninger, samferdsel og bebyggelse.

I onsdagens miniseminar «Miljøutfordringer i lakseoppdrett – hvordan kan de løses?» er NINAs Kjetil Hindar første forsker ut med tema hvordan villaksens genetikk påvirkes av rømt oppdrettslaks. Rømming er en kostnad for næringen og en av de største trusselfaktorene for villaksen. Hindar vil legge fram resultater fra NFR sin kunnskapsplattform QuantEscape, der fire norske forskningsinstitusjoner har samarbeidet om genetiske problemstillinger i åtte år.  

I samme miniseminar skal Ingebrigt Uglem, NINA, innlede om sameksistens fiskeri og havbruk. Oppdretts- og fiskerinæringen deler areal og ressurser, og på noen områder er det en risiko for at lakseanleggene kan påvirke fiskeriene negativt. Er det slik og kan negative påvirkninger unngås?

Frank, Kjetil og Ingebrigt blir naturligvis å treffe på Forskningstorget etter seminarene.

Detaljert program finnes på https://www.aqua-nor.no/program-2019-2/ 

Kontakt i NINA:

Ingebrigt Uglem

Norunn S. Myklebust

Bjørg Bruset

 

   Motta nyhetsbrev fra nina