Nyhetsartikkel

Fagseminar - Viten om villsvin

Publisert 07.11.2019

NINA, Veterinærinstituttet og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold inviterer til fagseminar om villsvin. Hva vet vi om den eksisterende villsvinbestanden i Norge? Hva må vi vite mer om i villsvinforvaltningen? 

Seminaret er åpent for alle interesserte, og gjennomføres som en del av et forprosjekt finansiert av Regionale forskningsfond Oslofjorden. Prosjektet tar sikte på å avdekke de viktigste forskningsbehovene for en framtidig forvaltning av villsvin.

© Foto: Viltkamera/Anders Refseth
© Foto: Viltkamera/Anders Refseth

Vi har invitert foredragsholdere fra Miljødirektoratet, Mattilsynet og viltforvaltning på fylkesnivået. Fra Sverige kommer Petter Kjellander og Axel Sannö fra Sveriges landbruksuniversitet (www.slu.se). Det blir også presentasjoner fra NINA, Veterinærinstituttet og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. Det endelige programmet vil legges ut når det er klart.

Tid: 11. februar 2020
Sted: Clarion Hotell Congress Oslo Airport
Påmeldingsfrist: Lørdag 1. februar 2020.

Kontakt:
  Christer Moe Rolandsen
  John Odden

Meld deg på her

Se program

   Motta nyhetsbrev fra nina