Nyhetsartikkel

Tettere samarbeid mellom natur- og klimaforskning

Publisert 14.11.2019

Klimaet påvirker naturen, og naturen påvirker klimaet. NINA ønsker derfor å knytte forskningen på naturmangfold og klima enda tettere sammen for å gi gode råd og løsninger til samfunnet.

Norunn Myklebust i NINA og Kristin Halvorsen i CICERO sier at de to store instituttene for natur- og klimaforskning vil samarbeide mer.
Norunn Myklebust i NINA og Kristin Halvorsen i CICERO sier at de to store instituttene for natur- og klimaforskning vil samarbeide mer.

– Samfunnet trenger løsninger som er bra for klimaet og bra for naturmangfoldet, med andre ord vinn – vinn.  Men skal vi finne disse miljøløsningene, kreves kunnskap om blant annet smart arealforvaltning og smart fornybarproduksjon, sa NINA-direktør Norunn Myklebust under det årlige fagseminaret NINA-dagan i begynnelsen av november.

Der holdt 13 forskere populærvitenskapelige presentasjoner på noe av forskninga NINA gjør innen naturmangfold, bærekraft, restaurering, naturovervåkning og klima.

Her kan du se hele seminaret, Del 1 og Del 2 (lenker til hvert enkelt foredrag kommer fortløpende på NINAs YouTube-kanal Naturforskning, med lenker i programmet nederst i saken).

Vil ha økt forskersamarbeid mellom NINA og CICERO

I år har Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC)kommet med viktige rapporter om naturen og klimaet.

Arealendringer er en av de største utfordringene som begge panelene peker på. Derfor inviterte NINA også CICERO og CICERO-direktør Kristin Halvorsen til å delta.

– Det er ikke tvil om at det er arealendringer som har ført til de største endringene når det gjelder naturmangfold, men det vi også ser er at temperaturøkninger i seg selv blir en økende trussel mot naturmangfoldet, sa Kristin Halvorsen.

Vil gå fra konflikt til vinn/vinn-løsninger

Når det gjelder å finne alternativer til fossilt brensel, fører det imidlertid ofte til konflikt.

Da lederne for Norges to store forskningsinstitutt innen natur- og klimaforskning sto sammen på scenen snakket de derfor mye om behovet for vinn/vinn løsninger for natur og klima.

– Det vi leter etter er løsninger som både er bra for klimaet og for naturen, vinn-vinn-løsninger, sa Myklebust.

De snakket også om at mer samarbeid mellom forskere fra NINA og CICERO kan sørge for viktig kunnskap om tiltakene vi trenger for å holde den globale temperaturen nede, samtidig som vi tar mer hensyn til natur enn det vi har klart så langt.

– Samarbeidet mellom våre to institutter er en veldig viktig del av løsningen, sa Halvorsen.

Her er alle foredragene:

De viktige rapportene fra IPCC (Klimapanelet) - Anne Sophie Daloz, CICERO og IPBES (Naturpanelet) -Trine Hay Setsaas, NINA

Et grønnere Arktis men med store variasjoner fra år til år og mellom regioner - Jarle W. Bjerke

Nytt klima for både fisk og parasitter  - Tor Atle Mo

Vindkraft og naturmangfold, enten eller? - Bård Stokke

Det er ikke lenger nok å verne natur, vi må også restaurere - Dagmar Hagen

Video: Villaksen – kongen av elva

Villaksen i varmere vann -  Line Elisabeth Sundt-Hansen

Videoer: My Bank – fiskebankene er verdens rikeste bank og Stop Arctic Aliens

Unge gjess i klimabevegelse - Ingunn Tombre

Jakten på norsk malariamygg  - Sondre Dahle

Smågnagerne er fjellets hjerte - Nina E. Eide

Reindrift; trussel mot naturmangfoldet eller klimahjelper - Torkild Tveraa

Samla belasting og bærekraftig arealplanlegging - Manuela Panzacchi

Bytrær, klimatilpasning og folkehelse - Zander Venter

Holdningsendringer gir bedre klima for klimaløsninger - Kristin Halvorsen, CICERO

   Motta nyhetsbrev fra nina