Nyhetsartikkel

Skal gjøre løsningene fra Naturpanelets rapport tilgjengelige for politikere og forvaltning

Publisert 18.11.2019

Trine Hay Setsaas fra Norsk institutt for naturforskning er Vest-Europas representant i en arbeidsgruppe under Naturpanelet (IPBES) som skal lede arbeidet med å tilgjengeliggjøre løsningene som Naturpanelets rapporter presenterer.

Trine Hay Setsaas sammen med co-chair for arbeidsgruppen «Policy Tools and Methodologies», Vinod B. Mathur, leder av National Biodiversity Institute, India.
Trine Hay Setsaas sammen med co-chair for arbeidsgruppen «Policy Tools and Methodologies», Vinod B. Mathur, leder av National Biodiversity Institute, India.

Det Internasjonale Naturpanelet, IPBES, lanserte tidligere i år den første store globale rapporten om naturen. Nå jobber Naturpanelet med å gjøre løsningene og mulighetene som rapporten presenterer forstått og tilgjengelig for politikere og forvaltning verden over, slik at de kan bli tatt i bruk. Trine Hay Setsaas fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) er Vest-Europas representant i arbeidsgruppen «IPBES Task Force on Policy Tools and Methodologies» under Naturpanelet som leder dette arbeidet. 

11-14 nov møttes arbeidsgruppen i Bonn for å fastsette arbeidet for årene fremover. 

–    Naturpanelets arbeid med å fremme utvikling og implementering av politikk og forvaltningsverktøy er et viktig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling hvor naturen blir ivaretatt som vårt livsgrunnlag, sier Setsaas.    

Setsaas har tidligere jobbet flere år i Miljødirektoratet og Utenriksdepartementet, hvor hun har fremmet miljøspørsmål i FN og bidratt til å forhandle frem nye forpliktelser under FNs miljøarbeid, herunder FNs Miljøprogram (UNEP), FNs miljøkonvensjoner og Naturpanelet. Nå jobber hun med å fremme internasjonalt forskningssamarbeid i NINA, og er pådriver for økt fokus på natur i  samfunnsutviklingen.


Naturpanelet 

Naturpanelet er som et «klimapanel eller IPCC for naturen», et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ som involverer tusenvis av verdens beste forskere for å sammenstille og presentere den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet. Les mer om Naturpanelet.

Les oppsummering av Naturpanelets rapport «IPBES Global assessment of biodiversity and ecosystem services» på norsk i dette faktaarket, utarbeidet av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet
 

I 2019 har Naturpanelet og Klimapanelet kommet med viktige rapporter om naturen og klimaet. Under fagseminaret på NINA-dagan 2019 innledet Trine Hay Setsaas seminaret med en kort oppsummering av hovedkonklusjonene fra de to panelene. Se foredraget her:

Kontakt: Trine Hay Setsaas

   Motta nyhetsbrev fra nina