Nyhetsartikkel

Nasjonal kartlegging av spredning av ferskvannsfisk

Publisert 21.11.2019

Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er en økende problem. Meld fra til NINA dersom du har observert en fremmed fiskeart i år.
 
Gjedde er en art som stadig blir satt ut i norske vassdrag. Dette er forbudt og til stor skade for de stedegne artene og for naturmangfoldet generelt. Foto: OT Sandlund, NINA
Gjedde er en art som stadig blir satt ut i norske vassdrag. Dette er forbudt og til stor skade for de stedegne artene og for naturmangfoldet generelt. Foto: OT Sandlund, NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet om å kartlegge spredningen av disse uønska fremmede fiskene i Norge.

- Det gjelder både arter med en naturlig innvandring, men som har blitt spredt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde, og arter som har blitt innført fra utlandet, sier NINA-forsker Trygve Hesthagen.

Den første gruppen med en naturlig innvandring er særlig gjedde, ørekyt, mort, sørv og abbor. Fra utlandet er det innført 11 fiskearter; karpe, suter, gullfisk, sandkryper, regnlaue, dvergmalle, rødgjellet solabbor, canadarøye, regnbueørret, pukkellaks og bekkerøye.

- Dersom du har observert eller kjenner til spredningen av noen av disse artene i løpet av det siste året/årene, ønsker vi at dette blir rapportert til NINA, sier Hesthagen.

Opplysninger om art, sted etc. kan sendes til Trygve Hesthagen eller Odd Terje Sandlund.

På NINA sine nettsider kan du lese mer om fremmed ferskvannsfisk

Du kan også lese mer om innførte fiskearter i Norge  – og laste ned plakaten:

 

 

 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina