Nyhetsartikkel

Torsken endrer fiskesamfunnet i Barentshavet

Publisert 17.03.2020

Torskebestanden kan ha større innvirkning på fiskesamfunnet enn havtemperaturen. Det viser forskning som nylig ble publisert i fagtidsskriftet Global Change Biology

– Etterhvert som torskebestanden økte i Barentshavet ble bunnfisksamfunnet mer homogent. Det vil si at sammensetningen av fiskearter ble mer lik fra sted til sted, sier seniorforsker Kari Ellingsen ved Norsk institutt for naturforskning som har ledet prosjektet.

Barentshavet er et enormt havområde som er cirka fire ganger større enn hele Fastlands-Norge. De siste årene har temperaturen utviklet seg forskjellig i ulike deler av Barentshavet. Samtidig har torskebestanden vært stabil eller økende, spesielt i de nordlige områdene.

–Det har gitt oss en unik mulighet til å teste hvor mye endringer i havtemperatur eller torskebestanden styrer endringer i fiskesamfunnet, sier Ellingsen.

Torsken påvirker andre arter mer enn forskerne trodde

Da torskebestandene utenfor Canada ble kraftig redusert og kollapset på grunn av overfiske, så forskerne en motsatt endring i økosystemet. Lite torsk førte til økt variasjon i resten av bunnfisksamfunnet og at flere fiskearter ble observert.

–Torsken er et rovdyr i havet, og den er høyt i næringskjeden. Sammen viser disse to studiene at torsken har større innvirkning på resten av fiskesamfunnet enn hva vi tidligere har vært klar over, sier Ellingsen.

Endringer i torskebestandene er i stor grad et resultat av hvor intensivt det fiskes. Det tilsier at forvaltningsvedtak på enkeltarter, og da kanskje særlig artene på toppen i næringskjeden, kan ha stor innvirkning på hele fiskesamfunnet.

–Vi bør derfor ikke se oss blind på effektene av klima når vi skal forstå endringer i marine økosystemer, men også betrakte interaksjoner mellom arter, avslutter Ellingsen.

Prosjektet har vært utført i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet, UiT Norges Arktiske Universitet, samt en rekke utenlandske forskningsmiljøer, deriblant PINRO i Russland og Bedford Institute of Oceanography i Canada, og har vært finansiert av Norges forskningsråd og Framsenteret. Prosjektet har benyttet data fra 2004-2013 fra de årlige økosystemtoktene i Barentshavet, som er samlet inn gjennom et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og PINRO.

Les mer om prosjektet FISHDIV her

Kontaktperson: Kari Ellingsen

Ellingsen, K.E., Yoccoz, N.G., Tveraa, T., Frank, K.T., Johannesen, E., Anderson, M.J., Dolgov, A.V. & Shackell, N.L. (2020) The rise of a marine generalist predator and the fall of beta diversity. Global Change Biology, 2020;00:1–11.

   Motta nyhetsbrev fra nina