Nyhetsartikkel

Hjelper villeselet tilbake

Publisert 16.04.2020

Utfordrende logistikk og snikskyttere er noen av hindrene forskerne møter i arbeidet med å hjelpe det asiatiske villeselet, kulan, tilbake til de sentrale steppene i Kasakhstan.

Foto: Petra Kazcensky / NINA.
Foto: Petra Kazcensky / NINA.

En gang fantes det asiatiske villeselet, kulan, over hele Midt-Østen og Sentral-Asia – fra Middelhavet til det østlige Mongolia. Men i løpet av de siste to århundrene har utbredelsen gått dramatisk tilbake. I dag er kun 3% igjen. 

Selv om arten klarer seg forholdsvis godt i Mongolia er den sentralasiatiske underarten klassifisert som truet, og lever kun i små isolerte populasjoner i Turkmenistan, Kasakhstan og Usbekistan. 

Prosjektet KULANSTEP har som mål å vurdere om det er mulig å bygge opp igjen kulanbestanden i sentrale deler av Kasakhstan, gjennom å flytte flere grupper med villesel tilbake til det unike steppeområdet.

Flere av de første forflyttede dyrene ble drept av snikskyttere

Våren 2018 ble de første ni villeslene sluppet ut på  de sentrale steppene. De hadde da tilbrakt seks måneder i en innhegning for å akklimatisere seg, etter å ha blitt flydd 1200 km med helikopter fra Altyn Emel nasjonalpark sørøst i Kasakhstan.

– Transporten involverer kompleks logistikk. Det er mange mennesker – fra veterinærer til parkvoktere, piloter og lastebilsjåfører, store avstander og det hele skjer i fjerntliggende områder, noe som gjør operasjonen utfordrende for alle involverte, forteller NINA-forsker Petra Kaczensky.

To av merrene var drektige da de ble sluppet ut, men dessverre ble ingen føll funnet da området ble undersøkt senere på året. En av de merkede merrene døde som følge av snikskyting i desember 2018. Heller ikke neste sommer ble det sett noen føll, og i desember 2019 mistet forskerne den andre av de to merkede merrene på grunn av snikskyting.

– Det er hjerteskjærende når vi mister dyr vi har flyttet på grunn av snikskyting. En føler seg personlig ansvarlig for hvordan det går med dyrene, og det ligger så mye innsats og entusiasme bak arbeidet med å flytte dyrene til de sentrale steppene. Disse to merrene skulle være mødre til neste generasjon villesel, og med så få dyr er det et svart øyeblikk når vi mister noen, sier Kaczensky.

Et villesel på vei til en ny tilværelse etter å ha blitt flyttet. Foto: John Linnell / NINA.

Vil flytte villesel fra nytt naturreservat uten bruk av helikopter

I 2019 fanget forskerne to kulan fra Basra Kelmes naturreservat. Basra Kelmes ligger mye nærmere området hvor villeslene skal slippes ut enn Altyn Emel nasjonalpark gjør. Dette gjør det mulig å transportere dyrene med kun lastebil, i stedet for den logistisk utfordrende kombinasjonen av fly- og lastebiltransport. Dyrene fra Barsa Kelmes befinner seg nå i en innhegning på Alibi feltstasjon på de sentrale steppene, hvor de skal akklimatisere seg før de slippes ut til sommeren.

– Selv om antallet forflyttede dyr var godt under det antallet vi opprinnelig håpet på, fikk teamet viktig erfaring med fangst av kulan ved Barsa Kelmes og med lastebiltransport, forteller Kaczensky.

I tillegg til flyttingen av villesel har forskerne både i 2018 og 2019 arrangert ulike arrangementer for lokalbefolkning og på skoler for å spre kunnskap om villeselet. 

En tegneserie er blant informasjonsmateriellet som har blitt delt ut for å spre kunnskap om villeselet og prosjektet.

 

Les mer: Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2018-2019. NINA Report 1782
 

Kontaktperson: Petra Kaczensky

   Motta nyhetsbrev fra nina