Nyhetsartikkel

Rekordmange pukkellaks i Norge 2019

Publisert 29.04.2020

Den overraskende pukkellaksinvasjonen i 2017 viste seg å ikke være et enestående tilfelle. I 2019 ble det registrert betydelig flere av den uønskede fisken i norske elver.

Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. Foto: Eva B. Thorstad
Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. Foto: Eva B. Thorstad

I 2017 kom pukkellaksinvasjonen av norske elver som en stor overraskelse på fiskere og forskere. På grunn av den toårige livssyklusen, var spenningen stor om den uønskede pukkellaksen ville komme tilbake sommeren 2019. Og det gjorde den.

I 2019 ble over tjue tusen pukkellaks registrert fanget. 

– Nå har vi hatt to store pukkellakssesonger etter hverandre. Det viser at 2017 ikke bare var et blaff. I motsetning til tidligere forekomster av pukkellaks i norske elver ser vi nå     et mønster som kan tyde på at arten er etablert. Men det er viktig å følge dette i åra framover sier Henrik H. Berntsen, som er forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Betydelig mer enn i 2017

Sportsfiskere rapporterte inn fangst av 5308 pukkellaks i 2019. Det er en stor økning i forhold til 2017, da antallet var 3538 fisk. I målrettet fiske for å ta ut pukkellaks i elv ble det i 2019 fanget 8971 fisk, noe som er hele 3,5 ganger høyere enn antallet i  2017.

I 2017 var det ikke rapporteringsplikt på fangst av pukkellaks fra sjølaksefiske (kilenot- og krokgarn). I 2019 ble det innført rapporteringsplikt, og 5710 pukkellaks ble rapportert fra sjølaksefisket i 2019.

Mer systematisk overvåkning og rapportering

Overvåkningen i 2019 var mer systematisk enn i 2017, da overvåkningen ble dratt i gang som en dugnad etter at de første meldingene om pukkellaksobservasjoner begynte å strømme inn til NINA. 

Fra 2019 inngikk pukkellaks i standardrapporteringen sammen med laks og sjøørret.  

– Da visste alle hvor det skulle rapporteres, og det fungerte veldig bra, sier Berntsen.

Størst økning i Vest-Finnmark og Troms

De store fangstene som ble gjort i 2017 var hovedsakelig i området fra grensen til Russland til og med Varangerhalvøya. I 2019 spredte pukkellaksfangstene vest- og sørover over større deler av Finnmark og i Troms.

Fra Nordland og sørover var det imidlertid færre pukkellaks enn i 2017.

– Vi vet ikke hvorfor det er færre fra Nordland og sørover, men vi spekulerer i at pukkellaksen kan ha oppholdt seg på et annet sted i havet og vært spredt mer vestover i Norskehavet og Barentshavet når den bestemte seg for å dra innover for å gyte i 2017. Det var også færre fangster i Storbritannia i 2019 enn i 2017, sier Berntsen.

På grunn av den toårige syklusen er det ikke forventet storinnrykk av pukkellaks i norske elver i år. Imidlertid kan de komme i store antall igjen til neste år.

Les mer: NINA Rapport 1821: Pukkellaks i Norge, 2019.

Les mer om pukkellaks på våre nettsider

Kontaktperson: Henrik H. Berntsen

   Motta nyhetsbrev fra nina