Nyhetsartikkel

Her får du vite mer om vannfugler

Publisert 13.05.2020

Lyst til å lære mer om fugler? NINAs fugleeksperter har bidratt med ny informasjon på Artsdatabankens side Arter på nett: Artsbeskrivelser av fugler tilpasset et liv i og ved vann. 

Gråhegra har et langt og spisst nebb som er velegnet til å fange småfisk med. Foto: Svein Andersen CC BY 4.0
Gråhegra har et langt og spisst nebb som er velegnet til å fange småfisk med. Foto: Svein Andersen CC BY 4.0

Fugler i tilknytning til vann er siste tilskudd til Arter på nett, Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter i Norge. Her kan du lære det du ønsker å vite om både ender, alker, måker og dets like. Fra fuglenes kjennetegn og utbredelse, til biologi og trekkmønster. Nyttig fuglekunnskap du både kan ha glede av og briljere med under årets Norgesferie. 

Fellesnevneren for disse fuglene er at de er tilpasset et liv i og ved vann. På hvert sitt finurlige vis har de innordnet seg tilværelsen ved det våte element. 

Visste du at … 

Gråhegra hekker i kolonier. Vanligvis består kolonien av 2-10 reir, men rekorden er faktisk over 1000! Reiret bygges av kvister og fores med gress, og plasseres gjerne i høye trær. Gråhegre kan forveksles med trane, spesielt i flukten. Et sikkert kjennetegn er at hegra flyr med inntrukket hals, omtrent som en S. 

Norges vanligste and, stokkand, kjenner du helt sikkert både fra parker og andedammer. Men du visste kanskje ikke at andriken (hannfuglen) i eklipsedrakt (utenfor paringstiden) er til forveksling lik hunnen? Han har imidlertid beholdt sitt gule nebb og svarte bakstuss, mens hunnen ser lik ut hele året. 

Svanene hører også med til andefamilien, og i Norge har vi to arter; sangsvane og knoppsvane. Greier du å se forskjellen? 

Horndykkeren kan for den uinnvidde minne om en and, men hører faktisk til dykkerfamilien. Til forskjell fra ender har dykkerne separate tær med hudlapper langs sidene, en mellomting mellom vadeføtter og svømmeføtter. Derfor kalles de også lappedykkere.

Fiskendene skiller seg fra andre ender med sine lange, smale nebb. Det rødlige nebbet til laksanda er tynt og spisst med en krok på spissen - som skapt for å holde fast fisk.

Hvor godt kjenner du sjøfuglene? Prøv deg på NINAs sjøfuglquiz!

Kvalitetssikret kunnskap

Besøk Arter på nett – Fugler i tilknytning til vann.

To av NINAs fugleeksperter, forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen og seniorforsker Bård Stokke, har samlet kunnskapen. I tillegg til å oppdatere de eksisterende artssidene på sjøfugl har de beskrevet 22 fuglearter som tidligere ikke fantes i Arter på nett. De fleste nye er andefugler, men også gråhegre, grønlandsmåke og to dykkere har fått fyldige beskrivelser.

– Vi har som mål å samle kvalitetssikret kunnskap om artene og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for folk flest. Målet er å samle alle arter i Norge i Arter på nett, men med 60.000 arter tar det tid. Derfor tar vi for oss gruppe for gruppe, og det er gledelig at vannfuglene nå kompletteres, sier Åslaug Viken, seniorrådgiver i Artsdatbanken.  

Les også: Vannfuglene trekker nå inn i Arter på nett

   Motta nyhetsbrev fra nina