article

Hva ser du etter når du kikker du på fugler?

Publisert: 22. april 2021
Tekst: Bjørg Bruset

En spørreundersøkelse om hvordan fuglekikkere artsbestemmer fugler i flukt skal bidra til automatisk gjenkjenning av fugler registrert med kamerasystemer.

Hva ser du etter når du kikker du på fugler?
Storjo. Foto Roel May/NINA

I samarbeid med selskapet Spoor AS har NINA et prosjekt som skal gi kunnskap om hvordan fuglekikkere artsbestemme fugler de observerer i flukt. Hvilke kriterier brukes? Hvor viktig er de forskjellige kriteriene for å artsbestemme fugler i flukt?

-Vi håper at mange fuglekikkere vil bruke litt tid på å fylle ut spørreundersøkelsen, den tar utgangspunkt i de fugleartene som finnes i Norge. Undersøkelsen er anonym, og resultatene skal etter hvert presenteres i en populærvitenskapelig artikkel, sier NINA-forsker Roel May som leder prosjektet.

Informasjonen som samles inn skal brukes til å utvikle algoritmer for maskinlæring som vil gi automatisk gjenkjenning av fugler som blir registrert ved hjelp av kamerasystemer.

Her finner du spørreskjemaet 

Kontakt Roel May

Skriv ut