article

NINA tar i bruk nytt verktøy for bærekraftige reisevalg

Publisert: 19. februar 2021
Tekst: Bjørg Bruset

Reis bevisst-plakaten er et nytt og konkret verktøy for å redusere miljøavtrykket ved at ansatte tar bevisste valg om reiser og transport.

NINA tar i bruk nytt verktøy for bærekraftige reisevalg

NINA har startet det nye året med anbefalinger for mer bærekraftige reisevalg. Den nye veilederen er et produkt fra arbeidsgruppa Et grønnere NINA og skal bidra til miljøbevisste valg i arbeidshverdagen. NINAs overordna mål er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn, da må vi også være bevisst vårt eget miljøfotavtrykk.

 Reis bevisst-plakaten er et nytt og konkret verktøy for å kunne vurdere og ta bevisste valg om reiser og transport. Valgene synliggjøres og blir lettere å forstå gjennom et oversiktlig flytdiagram i den nye plakaten.

- Reiser utgjør en stor del av NINAs klimagassutslipp, og reiser vil fortsatt være en viktig del av arbeidet i NINA, det gjelder både feltarbeid, konferanser, møter med oppdragsgivere m.m.  Reis bevisst-plakaten handler derfor ikke om at vi skal slutte å reise, men at vi må reise så miljøvennlig som mulig, sier Norunn S. Myklebust, adm. direktør i NINA.

- Det siste året har koronapandemien redusert eller umuliggjort alle reiser, både i jobb og privat, den nye veilederen vil være til god hjelp når vi igjen kan velge om vi skal reise, og hvordan vi skal reise, sier forsker Hanno Sandvik, som sammen med kollegaene Zofie Cimburova og Nina Dehnhard har utviklet det nye verktøyet.

Reis bevisst-plakaten er et veiledende verktøy for alle arbeidsreiser i NINA. Den bør brukes så tidlig som mulig når det planlegges reiser, og den vil være nyttig når nye prosjekter planlegges og budsjetteres. Det er ikke én reisemåte eller én løsning som passer for alle anledninger, plakatens anbefalinger er derfor ikke bindende, men en veileder for å ta bevisste og klimasmarte reisevalg.

Se rapporten som gir en mer detaljert beskrivelse og dokumentasjon:

Cimburova, Z., Dehnhard, N. & Sandvik, H. 2021. NINAs veileder for miljøvennlige arbeidsreiser. NINA Rapport 1882.

Her finner du også Reis bevisst-plakaten på norsk og engelsk.

 

Kontaktpersoner er Zofie Cimburova, Nina Dehnhard og Hanno Sandvik

 

Skriv ut