article

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon

Publisert: 28. mai 2021
Tekst: Juliet Landrø

Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger og karbonlager – samtidig med at skogbruket kan drive næring? Bli med på åpent  digitalt seminar 2. juni!

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon

Akkurat nå er det flere store forskningsprosjekter på i gang i Norge der forskerne samarbeider med skognæring og interesseorganisasjoner for å finne gode løsninger og ny kunnskap.

Onsdag 2. juni arrangerer vi sammen et åpent, digitalt seminar, der temaet er økt kunnskap og bedre dialog om norsk skog.

Program

  • Hva vet vi allerede? Hva vil forskerne finne ut i de prosjektene som nå er i gang?
  • Innlegg fra ulike aktører utenfor forskningen, både skogbruket og miljøorganisasjoner. Hva er hovedutfordringer og kunnskapshull?
  • Debatt der vi utfordrer politikere til å diskutere og reflektere over sammenhengen mellom kunnskap og politikk - når det gjelder norsk skog: Hvordan bør forskere og politikere jobbe sammen for få til god forvaltning av skog? Hvordan kan vi bidra til at politikerne bruker forskningen i utforming av skogpolitikk?
 

Seminaret arrangeres av NINA, NMBU, NIBIO, UiO, WWF, SABIMA og NORSKOG.

Skriv ut