article

NINA nyheter

Ulvene i Østmarka splitter friluftsfolket
11. mai 2018

Folk fra Oslo som bedriver aktivt friluftsliv i Østmarka er mest positive til ulvene i området, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). På østsiden av marka er det derimot turfolket som overnatter i marka som er mest negative til ulv.

Truet vedsopp trenger mye gammel skog
7. mai 2018

Truede arter av sopp som lever på død ved er ofte brukt til å identifisere områder av skog som er viktige å bevare. Men hva trenger disse artene egentlig? Er lokale faktorer eller landskapet avgjørende, og hvor mye dødt trevirke trenger de?

Episoder med massedød kan ha store effekter på sjøfuglbestandene
2. mai 2018

De fleste sjøfugler lever lenge, utsetter hekkingen til de er flere år gamle og sprer reproduksjonen over mange år. Denne type livshistorie gjør sjøfugler ekstra sårbare for redusert voksenoverlevelse. Episoder med massedød kan derfor ha store konsekvenser for slike arter.

Takler frykt for bjørn med økologisk og psykologisk kunnskap
1. mai 2018

Bjørneforskere sitter på mye kunnskap om bjørnens økologi og adferd. I et samarbeidsprosjekt mellom NINA og flere universiteter i Sverige har forskere kombinert dette med psykologisk kunnskap om menneskers frykt. Målet er å utvikle tiltak rettet mot de som ønsker å gjøre noe med sin frykt for å møte bjørn i skogen.

Vil det bli for hett for villaksen i fremtidens klima?
30. april 2018

Hva vil klimaendring føre til i Norge og hvordan vil det påvirke våre laksebestander?

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein
25. april 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvist isdannelse på dem.

Rekordår for lemen?
14. april 2018

Det ligger an til å bli rekordmange lemen i flere fjellområder i Sør- og Midt-Norge i år. Du kan hjelpe forskerne med å forstå lemensyklusene bedre ved å registrere dine lemenobservasjoner.

Norsk ekspertise i tysk storprosjekt
12. april 2018

Tyske myndigheter headhuntet NINA-forskere da de skulle vurdere effekten av miljøtiltak ved vannkraftverk. Forskerne brakte med seg verdifull ekspertise på fjernovervåkning av fisk. 

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl
12. april 2018

En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på klimaendringer. På sikt kan det føre til ubalanse mellom sjøfuglenes hekkesesong og tilgangen på mat til ungene.

Fjellrever på Sverigetur sprer gener
10. april 2018

Det er ikke bare vi mennesker som drar til söta bror for å kose oss. Tre norske fjellrever fra avlsprogrammet har krysset grensen til Helagsfjellet i Sverige, funnet maker og paret seg. De nye valpene tilfører friske gener til den innavlete fjellrevbestanden i området, hvor graden av innavl nå er halvert!

Merking gir verdifull informasjon om hjortedyrene
9. april 2018

I dette innlegget forklarer forskerne hvorfor det fortsatt anvendes GPS-merking til innhenting av kunnskap om villrein og de andre hjortedyrene.

Dramatiske endringer på europeiske fjelltopper
6. april 2018

Antallet plantearter på fjelltopper over hele Europa øker stadig raskere, i takt med at klimaendringene akselererer. 

Påskebilla i farta
27. mars 2018

Det er viktig for påskebilla (Apalus bimaculatus) å være på plass før villsilkebiene kommer på vingene i april slik at billelarvene kan finne sin vert i tide.

Spretthalen slår påskeharen i lengdehopp
23. mars 2018

De tøffeste av insektene trosser kulda og skaffer seg et forsprang selv om snøen fortsatt ligger.

Setter naturgoder på den politiske agendaen
22. mars 2018

En ny digital markedsplass kobler politikere og forskere sammen. Det kan bidra til å synliggjøre verdien av alle godene vi får fra naturen innen politikk og forvaltning.

Forsker på fiskesamfunn på bankene
16. mars 2018

Hvilke mekanismer styrer artsrikdom og sammensetning av fiskesamfunn på våre fiskebanker? Det skal en internasjonal forskergruppe nå forsøke å finne svaret på.

Mer kunnskap om miljøkonsekvenser i kraftmagasiner
13. mars 2018

Vi vet stadig mer om hvordan innsjøer påvirkes av vannkraftproduksjon i dag, men før vi kan forutsi miljøeffektene i framtidens energimarked må vi forstå prosessene som foregår i kraftmagasiner enda bedre. 

Fulgte Slettåsulvene minutt for minutt
9. mars 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har testet ut nye teknologier og metoder for å kunne studere mer detaljert hva Slettåsulvene gjør og hvor nært de kommer bebyggelsene i Hedmark. Det viste seg at ulvene av og til kom svært nærme hus, og at dette ofte skjedde etter mørkets frembrudd.

Ny temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
8. mars 2018

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har klassifisert tilstanden for alle 448 norske laksebestander i ny rapport. Bare én av fem bestander var i god eller svært god tilstand.

Urbane bier gir naturbevissthet
6. mars 2018

I ny bok viser NINA-forskere hvordan fokus på pollinatorer i byen styrker koblingen mellom menneske og natur.

Inviterer havbruksnæringen til arbeidsmøte
5. mars 2018

Oppdraget fra Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er å utvikle standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst.
 

PhD: Sjøfugl og offshore vindkraft
2. mars 2018

NINA-forsker Signe Christensen-Dalsgaard forsvarer fredag sin doktorgradsavhandling ved NTNU. I doktorgradsarbeidet har hun undersøkt hva som styrer bevegelsesmønstre og bruk av beiteområder hos hekkende krykkje og toppskarv, og hvordan dette igjen påvirker sjøfuglenes reproduksjon.

Støing av sjøørret takler nedvandringen over fiskesperra i Driva
28. februar 2018

All radiomerket støing av sjøørret som passerte fiskesperra på vei ut til sjøen våren 2017 overlevde. Tre fjerdedeler av sjøørretene kom senere tilbake til Driva.

 

Uvanlig evolusjonær utviklingsprosess hos stormsvaler
28. februar 2018

Systematikken til ulike bestander av det som tidligere var regnet for å tilhøre arten stormsvale har lenge vært komplisert. Forskerne har nå sammenlignet DNA fra nesten 300 ulike individer fra en lang rekke kolonier i Atlanterhavet og Stillehavet. Det viser seg at bestander innen dette artskomplekset har utviklet ulikheter både på grunn av fysiske og ikke-fysiske barrierer. På en øy i Stillehavet har trolig ulike hekketidspunkt for to bestander ført til at det har oppstått to genetisk ulike arter.

Fjellrevvalper til Varangerhalvøya
17. februar 2018

Denne uka ble 27 fjellrevvalper fra Sæterfjellet avlsstasjon satt ut på Varangerhalvøya for å styrke bestanden.

Fremmed fisk på rask frammarsj
15. februar 2018

Den invaderende fiskearten svartmunnet kutling regnes som en dørstokkart på Norsk svarteliste. For å hindre at den etablerer seg hos oss er det viktig å oppdage arten så raskt som mulig hvis, eller når, den ankommer norsk farvann.

Toppskarvspy gir bedre fiskeforvaltning
13. februar 2018

Ved hjelp av toppskarvspy kan fugleforskerne forutsi størrelsene på bestandene av ungsei to år tidligere enn hva havforskerne kan med tradisjonelle metoder.

Fikk høre om elgbrems og genetikkforskning
9. februar 2018

Statsråd Ola Elvestuen fra Klima- og miljødepartementet besøkte torsdag 8. februar NINA-huset i Trondheim. Der fikk han blant annet høre om NINAs forskning på elg og vår bruk av moderne genetiske metoder på mange forskningsfelt.

Følg fjellreven live fra Sæterfjellet Avlsstasjon
6. februar 2018

Nysgjerrig på fjellrevens dagligliv? NINA og Felles Fjellrev har montert to kameraer som sender direktevideo fra avlsstasjonen, her kan du følge fjellreven direkte fra innhegningene hele døgnet. 

Lakselus påvirket laksesmolten – og lusemodellen hjalp forskerne
6. februar 2018

Generelt høyt smittepress av lakselus langs deler av kysten, førte i fjor til at laksesmolten som svømte ut fjordene på beitevandring i havet trolig ble negativt påvirket av lus. Spesielt utsatt var smolt på Vestlandet.

Skilt får flere ut på tur
6. februar 2018

Merking og skilting av eksisterende stier rekrutterer nye og uerfarne turfolk, viser studie.

En gedigen pukkellaksdugnad
5. februar 2018

På kort varsel hjalp et stort antall mennesker til med å kartlegge invasjonen av pukkellaks i fjor sommer. 

Flere villrein med isdannelse på halsbånd
30. januar 2018

Observasjoner av isdannelse på merkehalsbåndet til ytterligere fem villrein i Nordfjella gjør at Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå tar dyrene ut av forsøket. Senderne på dyrene vil bli forsøkt utløst med fjernstyring.

Krykkjas fleksible beiteadferd bufrer effekten av miljøforandringer i havet
30. januar 2018

Krykkja er overraskende fleksibel når den skal finne mat til seg selv og ungene sine. Evnen til å tilpasse seg gjør denne lille måkefuglen robust overfor endringer i det marine miljøet, vel og merke hvis den har tilgang til egnede habitater for næringssøk nær koloniene.

Mennesket påvirker dyrenes vandringer
26. januar 2018

GPS-data fra pattedyr fra hele verden viser at menneskenes fotavtrykk endrer dyrenes vandringsmønster. Det kan få store konsekvenser ikke bare for artene, men for hele økosystemer.

Elefanter i Namibia mer stresset utenfor nasjonalparken
25. januar 2018

Stressnivået hos elefanter som lever i områdene utenfor Etosha nasjonalpark er høyere enn hos elefanter inne i parken. Det kommer frem i en studie der forskere ved NINA og NTNU har målt nivået av stresshormoner i elefantmøkk.

Avlivet simle med isklump i halsbåndet
25. januar 2018

Statens naturoppsyn (SNO) har i forbindelse med saneringen av villreinstammen i Nordfjella avlivet ei simle som hadde isdannelse i merkehalsbåndet rundt halsen. Simla var merket med en radiosender av NINA.

Varmere vintrer på Svalbard er ikke bra for plantene
19. januar 2018

Det blir grønnere i nord. Men i en del av Arktis er det usikkert hva som skjer; nemlig på Svalbard. Klimaendringene har ført til varmere somre, men også vintrer som herjer med vegetasjonen.

Trafikklysfarger beskriver tilstand for villrein
18. januar 2018

En uavhengig ekspertgruppe ledet av NINA foreslår at man bruker trafikklysfarger til å opplyse om tilstanden til villrein i Norges 23 villreinområder. Fargene grønn, gul og rød skal beskrive tilstand til villrein og leveområder, og varsle om det bør settes i verk tiltak.

Klimaendringer gjør Arktis mer sårbart for fremmede arter
12. januar 2018

Fremmede arter er en miljøtrussel globalt, men kanskje særlig i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart.

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout
10. januar 2018

New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 

Ærfuglen har slitt i verdensarven
9. januar 2018

Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004, mest på grunn av en tusenårig tradisjon med å ta vare på ærfuglen. Flere turister, havbruk og klimaendringer kan gi ærfuglen i Vegaøyan nye utfordringer.

Røya blir døgnvill i jula
27. desember 2017

Forskerne har funnet ut at røya har en «indre klokke» og følger en døgnrytme selv om det er helt mørkt under flere meter is og snø på Svalbard i mørketida. Men akkurat i romjula blir den døgnvill.

Bra år for fjellreven
21. desember 2017

Fjellreven er tilbake i flere fjellområder i landet og det korter inn avstandene mellom de tidligere svært isolerte delbestandene. Det er observert økt forflytning av individer mellom fjellområdene i Sør- og Midt-Norge, og vi ser allerede nå positiv endringer i genetikken. Dette lover godt for fjellrevens videre overlevelse i Norge!

Blir partner med verdens beste fiskebiologer
20. desember 2017

NINA, NTNU, UiT og HydroCen får midler til å delta i anerkjent kunnskapsutveksling.

Fekk 8 millionar til å forske på laksegenetikk
19. desember 2017

NINA-forskar Geir Bolstad fekk heile åtte millionar i «førjulsgåve» frå Forskningsrådets program for fri prosjektstøtte til unge forskertalent. 

Skal avsløre villaksens liv i havet
15. desember 2017

Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet.

Framtidas fisketrappforskning er tverrfaglig
13. desember 2017

Med NINA-forsker Ana Silva i spissen har 17 av verdens ledende eksperter på fiskevandringsløsninger lagt en slagplan for å få fisken tryggere opp og ned elvene. 

Mange vil besøke attraktive Kjerag
6. desember 2017

Mange synes at turen til Kjerag er krevende, men det skal den være

Kari Øvrelid er ny styreleder i NINA
1. desember 2017

Kari Øvrelid, regionsjef i NVE region Midt, er ny styreleder i NINA

First45679111213Last