Tema

Hønsefuglportalen

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Siw Elisabeth Berge

 • Webutvikling (ASP.NET, Javascript, HTML/CSS m.m)
 • Databaser
 • Web Services

Vis hele profilen til Siw Elisabeth Berge

Lars Rød-Eriksen


Vis hele profilen til Lars Rød-Eriksen

Hans Christian Pedersen


Vis hele profilen til Hans Christian Pedersen

Roald Vang

 • Databaser
  • SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS)
  • PostgreSQL
  • ORACLE
  • MS Access
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.) 
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • IT-ledelse

Vis hele profilen til Roald Vang

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: