Tema

Hønsefugl

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Hans Christian Pedersen


Vis hele profilen til Hans Christian Pedersen

John Atle Kålås


Vis hele profilen til John Atle Kålås

Brett K. Sandercock

Arktis, demografi, dyreliv, høsting, ryper, sårbare arter, småvilt og trekkfugler.Vis hele profilen til Brett K. Sandercock

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: