Tema

Artsbestemmelse karplanter

Heidi Elin Myklebost

Vegetasjonsøkologi, vegetasjonsovervåking, naturtypekartlegging etter NiN. 
Vis hele profilen til Heidi Elin Myklebost

Mari Jokerud


Vis hele profilen til Mari Jokerud

Kristine Bakke Westergaard

Arktisk-alpin og boreal botanikk, biosystematikk, plantegeografi, bevaringsgenetikk, genomikk, landskapsgenetikk, vegetasjonsøkologi, floristikk.


Vis hele profilen til Kristine Bakke Westergaard

Anders Often

Botany, conservation biology, species and area management, vascular plants, agricultural landscapes.
Vis hele profilen til Anders Often

Odd Egil Stabbetorp

Research Ecologist Field of work: Vegetation ecology, botany, population ecology, population genetics, conservation biology, species and area management, agricultural landscapes, environmental impact assessments, landscape analysis, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Odd Egil Stabbetorp

Siri Lie Olsen


Vis hele profilen til Siri Lie Olsen

Marianne Evju

planteøkologi, overvåking av biologisk mangfold, naturtyper, demografi og populasjonsdynamikk, plante-beitedyrinteraksjoner


Vis hele profilen til Marianne Evju

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: