Tema

Fugletaksering TOV-E

John Atle Kålås


Vis hele profilen til John Atle Kålås

Roald Vang

 • Dataforvaltning, metadata og dataleveranser
 • Databaser (SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS), PostgreSQL, ORACLE, MS Access)
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.)
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • Forskningsinfrastruktur
 • IT-ledelse


Vis hele profilen til Roald Vang

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering
 • Datainfrastuktur

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Bård Gunnar Stokke

Evolusjonærbiologi, atferdsøkologi, bevaringsbiologi og fugl (ornitologi). Stokke arbeider med problemstillinger knyttet til fornybar energi, fremmede arter, ferdsel i verneområder og tilpasninger hos arktiske spurvefugler


Vis hele profilen til Bård Gunnar Stokke

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: