NINAGEN

Et nasjonalt kompetansesenter for DNA-basert overvåking

Genetiske analyser har blitt en stadig større del av moderne naturovervåking. NINA senter for biodiversitetsgenetikk er en viktig leverandør av genetiske data til norsk forvaltning og industri.

Senteret består av en rekke genetikere og forskere som til sammen med et team av erfarne labingeniører danner et unikt kunnskaps- og forskningsmiljø. Dette fagmiljøet dekker en bred portefølje av ulike genetiske analyser med solid støtte i et tett samarbeid med NINAs økologer og artsspesialister. For et fagområde som er i stadig endring gjennom nye teknologiske fremskritt vil dette senteret sikre at ny kunnskap og nye metoder blir grundig evaluert og effektivt implementert i norsk forvaltning. NINAGEN jobber på tvers av alle økosystemer med både terrestriske, limniske, og marine prosjekter, og på tvers av organismegrupper fra insekter og planter til våre fugl og rovdyr. Senteret leverer blant annet viktige data for estimering av genetiske integritet hos laksefisk, utregning av populasjonsstørrelser hos store rovdyr, og analyser av biodiversitet ved hjelp av miljø-DNA.

Kontakt

E-post: NINAGEN@nina.no

Prøver analysert ved NINAGEN
Hittil i år:
21573
De siste årene:
2022:
25128
2021:
30626
2020:
29748

Våre labingeniører

NYHETER
NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen
25. oktober 2022
DNA-analyser blir en stadig viktigere metode i forskning og naturovervåking. For å møte økt etterspørsel fra forvaltning og industri åpnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag NINAGEN som er et nasjonalt senter for...

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: