2. DEL - Fjellreven i økosystemet

Fjellreven i økosystemet

Fjellreven i økosystemet – hoveddel med fokus på økosystem og utrydningstruede arter.

I alt 13 aktiviteter inngår i hoveddelen.

Varigheten på hver aktivitet varierer fra 10 min til 60 min, og noen aktiviteter trenger man 1-2 timer på å gjennomføre.

Hoveddelen gjennomføres på totalt 8 timer.

Fjellrev

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 10. Økosystem og næringsnett Hva er et næringsnett? Hvem spiser hvem? 

 • 60 min 

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Kroppsøving

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 11. Visste du at... Elevene lager ”Visste du at…” - lapper som henges opp rundt på skolen eller legges ut på ukeplanen utover i skoleåret.

 • 30 min 

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 12. Hva spiser fjellreven? Elevene lærer mer om hva fjellreven spiser og byttedyrenes biologi. 

 • 60 min

Forankring i læreplan:

 • Matematikk

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 13. Gjett hvem jeg er-leken Elevene lærer om de ti vanligste dyreartene knytta til høyfjellsnatur.

 • 60 min - ute

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Kroppsøving

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 14. Naturveven Gjennom bruk av sansene skal elevene leve seg inn i hvor tett artenes liv er vevd sammen.

 • 60 min - inne eller ute

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Kroppsøving

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 15. Økosystemlek Elevene lærer hva et økosystem er og hvor tett artenes eksistens er avhengig av hverandre.

 • Ca 20 minutter - ute eller inne

Forankring i læreplan:

 • Kroppsøving
 • Naturfag

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 16. Temperaturmåling Hvordan måle temperatur analogt og digitalt? Elevene sammenligner data og fremstiller det i tabell og søylediagram.

 • Fem minutter hver gang før skolestart + 45 min

Forankring i læreplan:

 • Matematikk
 • Naturfag

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 17. Snømålinger og snøprofil Elevene graver snøprofil og gjør snømålinger i praksis.

 • 60 min 

Forankring i læreplan:

 • Naturfag

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 18. Snøskulpturer Elevene lager snøskulpturer av arter som er knytta til fjellrevens økosystem.

 • 60 min

Forankring i læreplan:

 • Matematikk 
 • Naturfag 
 • Kroppsøving

Læringsressurser:

"" 19. Sæterfjellet avlsstasjon Elevene blir kjent med arbeidet som gjøres på Sæterfjellet avlsstasjon og tilhørende støttefôring rundt i ulike fjellrevområder.

 • Dagstur

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Kroppsøving

Læringsressurser:

 

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 22. Fjellreven på haugen Variant av kongen på haugen: rødreven konkurrerer ut fjellreven i høyfjellet. Rødreven tar over gamle fjellrevhi og fortrenger dermed fjellreven.

 • Ca 15 minutter, aktiviteten kan gjøres ute hele året

Forankring i læreplan:

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 20. Hamstringsleken Elevene lærer om hvordan og hvorfor fjellreven hamstrer mat for vinteren.

 • 30 min

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Kroppsøving

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 21. Spor og sportegn Hvilke dyrespor finner du rundt skolen? Elevene leter etter spor og sportegn.

 • 60 min

Forankring i læreplan:

 • Naturfag

Læringsressurser: