3. DEL - Klima og tilpasning

Klima og tilpasning

Oppsummering med etterarbeid og presentasjon av arbeidet. 

Varighet: ca 8 timer ute og inne pluss en dagstur til avlsstasjon

Fjellrev

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 23. Faktatekst Elevene skriver en faktatekst om fjellreven.

 • 2-3 skoletimer

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 24. Quiz Hva har du lært? Fjellrevquiz

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Norsk

Læringsressureser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 25. Elevene lager quiz Her lager elevene selv en egen quiz

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Norsk

Læringsressureser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 26. Refleksjon Elevene oppøver ferdigheter i å diskutere og argumentere for og imot en sak.

 • 30-60 min

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressureser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 27. Flippbok Aktiviteten visualiserer fjellrevens oppbygging og noen av de tilpasninger som eleven har lært om fjellreven.

 • 40-60  min

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 28. Søylediagram Elevene skal her bli kjent med begrepet yngling, samt hvordan fjellrevlokalitetene er fordelt i Norge.

 • 60-100 min

Forankring i læreplan:

 • Matematikk

Læringsressureser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 29. Oppsummering Oppsummering - klimaendringer og menneskelig påvirkning

 • 60-100 min

Forankring i læreplan:

 • Naturfag

Læringsressureser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 30. Presentasjon av fjellrevprosjektet Elevene lager en felles presentasjon av fjellrevprosjektet for en annen klasse eller foreldre.

 • Ca 60 minutter eller mer

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressureser: