1. DEL - Bli kjent med fjellreven

Bli kjent med fjellreven

Introduksjonsdel med forarbeid og forberedelser til hoveddelen   

I første del av undervisningsopplegget blir elevene bedre kjent med fjellreven. Her har vi beskrevet ni ulike aktiviteter og undervisningsopplegg, oppsummert på denne sida. 

Klikk deg videre inn på hver enkelt aktivitet for en inngående beskrivelse av aktiviteten, læringsmål, forankring i læreplan, bakgrunn, læringsarena, behov for utstyr og tidsbruk - hva, hvorfor, hvor og hvordan. Beskrivelsen av aktiviteten støttes av illustrasjoner, tabeller eller videoer som også kan skrives ut fra nettsiden.

 

Fjellrev

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 1. Møt fjellreven Hva vet eleven om fjellrev fra før? Hva er en utrydningstrua art? I denne delen skal elevene bli inspirert til å lære om fjellreven. 

 • 90 min

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressurser:

"" 2. Boka "Møt fjellreven" Høytlesing for alle eller hverandre - for eksempel rundt bålet i en lavvo. 

 • 45 min + leselekse 

Forankring i læreplan:

 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 3. Rollespill Elevene dramatiserer årstidene fra boka "Møt fjellreven".

 

 • 45 min

Forankring i læreplan:
 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 4. Fjellrevpermen Elevene utformer sin egen fjellrevperm, etter eget ønske, med selvvalgt materiale og teknikk.

 • Fra 45 min

Forankring i læreplan:

 • Kunst og håndverk

Læringsressurser:

Illustrasjon Inger Lise Belsvik 5. Fjellrevsangen Gjennom sangen «Jeg er en liten fjellrev» får elevene øve seg på innlevelse og å uttrykke seg. 

 • 45-60 min

Forankring i læreplan:

 • Musikk

Læringsressurser:

"" 6. Fjellrevens tilpasninger Klassen får en naturveileder på besøk

 • 45 min

Forankring i læreplan:
 • Naturfag
Læringsressurser:

"" 7. Non stop-leken Hva er egentlig kamuflasjefarger?

 • Ca 20 minutter. Aktiviteten gjøres inne, hele året.

Forankring i læreplan:

 • Naturfag

Læringsressurser:

"" 8. Webkamera Følg fjellrevene i avlsstasjonen direkte inne fra hiet eller ute i innhegningen. Inne i de kunstige hiene er det helt mørkt, men ved hjelp av infrarødt lys kan vi se hva som skjer. 

Forankring i læreplan:

 • Naturfag

Læringsressureser:

"" 9. Filmen om Storm og Tinde

Storm og Tinde - en film om fjellrevens framtid. Formålet med filmen er å vise hvorfor fjellreven er kritisk truet og hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre arten i å dø ut.

 • 45 min - Inne

Forankring i læreplan:
 • Naturfag
 • Norsk

Læringsressurser: