Tema

Radiomerking av pattedyr

John Odden

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.


Vis hele profilen til John Odden

Jenny Mattisson

Spatial and behavioural ecology, predator-prey interactions, human-wildlife conflicts


Vis hele profilen til Jenny Mattisson

Christer Moe Rolandsen


Vis hele profilen til Christer Moe Rolandsen

Erling Johan Solberg

Major research experience includes: Research in population ecology of cervids (moose, roe deer, red deer and reindeer), particularly related to management topics. Research in population dynamics of fragmented populations of house sparrows, in relation to current conservation biological problems.


Vis hele profilen til Erling Johan Solberg

Olav Strand


Vis hele profilen til Olav Strand

Roy Andersen

 • Hileting, registrering og dokumentasjon av jerv og fjellrev.
 • Kadaverdokumentasjon på sau og tamrein.
 • Telemetri (bruk, opplæring og tilpassing av spesifikasjoner).
 • Overvåking av villrein (bl.a struktur- og kalvetellinger)
 • Feltarbeid under krevende forhold (vinter og sommer)
 • Planlegging, styring, koordinering m.m. av feltarbeid
 • Databehandling (Word, Excel, Access, Arcview (GIS) m.m)
 • Samarbeid og koordinering bl.a med Fjelltjenesten, SNO m.fl.
 • Selvstendig arbeid

Vis hele profilen til Roy Andersen

Ole-Gunnar Støen


Vis hele profilen til Ole-Gunnar Støen

Bram Van Moorter

 • spatial ecology
 • landscape connectivity & green infrastructures
 • animal space use and movement ecology
 • modeling:
  • socio-ecological systems
  • agent-based modeling
  • adaptive management
 • psychology

Vis hele profilen til Bram Van Moorter

Vebjørn Veiberg

 • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
 • Bestandsovervåking av hjortevilt.
 • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
 • Økologiske effekter av klimaendringer.
 • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Vis hele profilen til Vebjørn Veiberg

Manuela Panzacchi

movement ecology, spatial ecology, GPS data, habitat selection, ungulates, carnivores, human-wildlife conflicts, sustainable development, adaptive management, reindeer.


Vis hele profilen til Manuela Panzacchi

Geir Rune Rauset


Vis hele profilen til Geir Rune Rauset

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: