Akvatisk naturmangfold

Akvatisk naturmangfold

NINAs avdeling Akvatisk naturmangfold forsker innenfor ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer. 

NINAs avdeling Akvatisk naturmangfold forsker innenfor ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer. Vi arbeider hovedsakelig med miljøeffekter av vannkraft, overvåking av naturmangfold i ferskvann, truede arter og spredning av fremmede arter. Gjennom vår forskning dokumenter vi påvirkninger på ferskvannsfisk, bunndyr og elvemusling, og foreslår miljøløsninger for både offentlig og privat sektor.

NINAs genetikklab er også organisert under avdeling for akvatisk naturmangfold.

Fagområder

 • Overvåking av naturmangfold i ferskvann
 • Vannforskriften
 • Miljø-DNA
 • Overvåkning av ferskvannsfisk
 • Naturindeks/NiN
 • Kalkede vassdrag
 • Truede og fremmede arter
 • Spredning av fremmede fiskearter
 • Truede arter i ferskvann
 • Miljøeffekter av vannkraft
 • Miljødesign for vannkraft

Kontakt

Besøksadresse:
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Post- og fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Ingeborg Palm Helland

Ass. forskningssjef:
Tonje Aronsen

NYHETER
Funker vannmagasiner som gyteplass for fisk?
27. september 2022

Hvor gyter fisk i vannmagasiner? Har yngelen gode gjemmesteder, og hvordan foregår rekrutteringa?  Det skal forskerne nå finne ut. 

Den enkleste klimaløsningen er å la naturen stå
11. juli 2022

Kan en klimaløsning være så enkel som å gjøre ingenting? Ja, faktisk er det kanskje den aller beste - men vanskeligste - av dem alle.

Skal bruke miljø-DNA for å finne ut hvordan vannkraft påvirker artsmangfold i elver
7. april 2022
Forskerne i HydroCen skal bruke miljø-DNA for å finne ut hvordan ulike former for vannkraft påvirker artene som lever i elva. Målet er å hjelpe vannkraftbransjen med å produsere fornybar energi på en mer bærekraftig måte.   

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: