Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Alle Illustrasjoner: ©Sakke Yrjölä
21.06.2019

Fremmed ferskvannsfisk skader norsk natur

Spredning av fremmede fiskearter i norske vann og vassdrag er et økende problem. Nå har NINA laget en plakat slik at du kan kjenne igjen disse artene...
Les mer...
Foto: Bengt Finstad/NINA
20.06.2019

De første tallene fra årets luseovervåking er klar

Foreløpige tall fra overvåking av lus på villfisk viser at det er mye lakselus på ung villaks og sjøørret i Sognefjorden. I Hardanger og Rogaland rap...
Les mer...