NINA-nyheter

FME Vannkraft skal levere verdensledende kunnskap og løsninger til norsk vannkraftsektor, blant annet om hvordan redusere miljøkonsekvenser, forbedre beslutningsprosesser og samtidig sikre vannkraftproduksjon
26.05.2016

Storsatsing på vannkraftforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA), NTNU og SINTEF er sammen med partnere fra industri, forvaltning og forskning tildelt midler av Forskningsrådet til å danne et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på ...
Les mer...
Teist tatt i rognkjeksgarn. Foto © Kirstin Fangel/NINA
25.05.2016

Sjøfugler fanges og drukner i fiskeredskaper

Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier er utilsiktet og uønsket. Bestandene av mange sjøfuglarter er sterkt redusert, og for å kunne begrense en av d...
Les mer...
Øystein Flagstad er seniorforsker i NINA. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA
24.05.2016

Mottok pris for DNA-analyser av skit og hår

Øystein Flagstad, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), ble i dag tildelt en pris for sitt årelange arbeid med å utvikle og bruk...
Les mer...
   
 

Nyhetsbrev

Motta nyheter fra NINA på e-post: Meld på!

 

Ekspertliste