Tema

Anadrom laksefisk

Morten Falkegård


Vis hele profilen til Morten Falkegård

Gunnbjørn Bremset

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk


Vis hele profilen til Gunnbjørn Bremset

Tor Atle Mo


Vis hele profilen til Tor Atle Mo

Ola Ugedal

Aquatic radioecology, population ecology, life history, ecological modelling, fisheries management.


Vis hele profilen til Ola Ugedal

Eva Bonsak Thorstad


Vis hele profilen til Eva Bonsak Thorstad

Torbjørn Forseth

Salmonid ecology and management (leader of Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon Management in Norway), regulated rivers, life history, evolutionary biology (thermal adaptation, character displacement) and functional biodiversity, bioenergetics, climate change, environmental pollution (radioactivity, acid rain), and research administration (two years as Research Director, two years as Assisting Research Director and one year as Research Coordinator)


Vis hele profilen til Torbjørn Forseth

Peder Fiske

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis, Salmon biology


Vis hele profilen til Peder Fiske

Morten Andre Bergan

Ferskvannsøkologi i rennende vann. Laksefisk og bunndyr.


Vis hele profilen til Morten Andre Bergan

Kjetil Hindar


Vis hele profilen til Kjetil Hindar

Martin Arne Svenning

Hoveddelen av aktiviteten er relatert til økologi og livshistorie hos resident og anandrom laksefisk, og knyttet nært opp mot forvaltning. God felterfaring, spesielt i arktiske strøk (Svalbard, Nord-Norge og Nord-Vest Russland). Forskningsaktiviteten involverer en kombinasjon av feltinnsamling, bearbeiding i laboratorium og teoretiske/statistiske analyser.
Vis hele profilen til Martin Arne Svenning

Arne Johan Jensen

Salmonid ecology, life history, climate change, fish population management, many years of experience on effects of hydroelectric utilization and other encroachments in freshwater ecosystems


Vis hele profilen til Arne Johan Jensen

Tor Fredrik Næsje

  • Major practical experience in planning and carrying out research projects, in particular projects related to freshwater ecosystems and axploitation
  • Many years of advisory experience to national, regional and local authorities concerning managment and utilisation of inland fish resources
  • Many years of experience in consequence analysis of encroachment in reivers and lakes, in particular hydroelectric power plants
  • Experience from developing countries performing feasibility studies on fisheries and hydroelectric power plants, and as advisor to authorities

Vis hele profilen til Tor Fredrik Næsje

Bengt Finstad

Ecophysiology, aquaculture, smoltproduction/releases of fish, pollution and other human impacts, salmonids in sea, fish diseases-parasites, biotelemetry.


Vis hele profilen til Bengt Finstad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: