Tema

Databaser

(Miljødata )

Roald Vang

 • Dataforvaltning, metadata og dataleveranser
 • Databaser (SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS), PostgreSQL, ORACLE, MS Access)
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.)
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • Forskningsinfrastruktur
 • IT-ledelse


Vis hele profilen til Roald Vang

Siw Elisabeth Berge

 • Webutvikling (ASP.NET Core, Javascript, HTML/CSS, Vue.js m.m)
 • Apputvikling
 • Databaser
 • Web Services

Vis hele profilen til Siw Elisabeth Berge

Øystein Solberg

Systemutvikling

 • Open source / Java
 • .Net / C#
 • PHP, HTML5, CSS og Javascript
 • Scrum

Databaser

 • MySQL
 • Microsoft SQL Server

Operativsystem

 • Linux
 • Android
 • Windows

Vis hele profilen til Øystein Solberg

Francesco Frassinelli


Vis hele profilen til Francesco Frassinelli

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering
 • Datainfrastuktur

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Arne Johan Jensen

Salmonid ecology, life history, climate change, fish population management, many years of experience on effects of hydroelectric utilization and other encroachments in freshwater ecosystems


Vis hele profilen til Arne Johan Jensen

Bård Pedersen


Vis hele profilen til Bård Pedersen

Jens Åström


Vis hele profilen til Jens Åström

Øyvind Hamre

Radar tekniker

Drone pilot

GIS (Arc Map, QGis, PostgreSQL)


Vis hele profilen til Øyvind Hamre

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: