Ansattinformasjon

John Odden
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 918 97 175
  E-post: john.odden@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Oslo

Kunnskapsområde

I am a Senior researcher at Norwegian Institute for Nature Research. From 1995 I have been involved in planning and running several large scale ecological research projects on large carnivores in Norway. Focus on lynx, wolverines and wolves in Norway using GPS-collars, and non-invasive techniques like camera traps. Presently running a large-scale camera trap based project in Scandinavia.

Main research interest has been research associated with wildlife conservation and human wildlife interactions (including studies of conflict and sustainable harvest). Ecology and behaviour of large carnivores and developing methods for monitoring large carnivores.

Nøkkelkvalifikasjoner

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for John Odden

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: