NINA Lillehammer - samfunn og naturbruk

NINAs Lillehammeravdeling er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer. 

Vi arbeider med miljøforskning og utredning knyttet til mennesker, miljø og naturforvaltning. Vi har en tverrfaglig tilnærming til utfordringer ved forvaltning og bruk av naturressurser.

Vår styrke ligger i bred fagkompetanse og tradisjoner for samarbeid med lokalsamfunn, forvaltning og næring.

Lillehammergjengen
Lillehammergjengen. Foto © NINA.

Forskningsområder

  • effekter av samfunnsmessige drivkrefter på miljøtilstand og naturbruk
  • utforming av effektive tiltak og virkemidler i naturforvaltningen
  • verdiskaping basert på utmarksressurser
  • samspill mellom økologiske og samfunnsmessige faktorer

Ansatte

Møt vår forskningssjef Jon Museth

Jon Museth er forskningssjef ved NINAs avdeling på Lillehammer. Her forteller han om avdelingens forskning.

NINA Lillehammer

Forskning 

Prosjekter

Kontakt

Post- og besøksadresse: 

Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00

Forskningssjef: Jon Museth