Ansattinformasjon

Lars Rød-Eriksen
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 977 27 471
  E-post: lars.rod-eriksen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Lars Rød-Eriksen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: