Ansattinformasjon

Lars Rød-Eriksen
Stilling:    Forsker

ORCID  
  Telefon: +47 977 27 471
  E-post: lars.rod-eriksen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Landskapsøkologi
  • Samfunnsøkologi
  • Trofiske interaksjoner
  • Intraguild predasjon
  • Mellomstore rovdyr
  • Fjernmåling
  • Romlig modellering

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Lars Rød-Eriksen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: