Ansattinformasjon

Lars Rød-Eriksen

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 977 27 471
 E-post: lars.rod-eriksen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Lars Rød-Eriksen