Ansattinformasjon

Line Camilla Wold
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 400 18 889
  E-post: line.wold@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Lillehammer

Kunnskapsområde

Friluftsliv, ferdsel, naturbruksinteresser, naturbasert reiseliv.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Forskingserfaring innen fagområdene: friluftsliv og ferdsel, naturbruk inkl. bruk av verneområder, bruk/vern-problematikk, brukerinteresser i natur, interessenters opplevelse av planprosesser.
  • Erfaring med ulike samfunnsvitenskapelige metoder, kvalitative og kvantitative (spørreundersøkelser, intervju, fokusgrupper, internettbaserte undersøkelser)

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: