Ansattinformasjon

Audun Ruud
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 992 33 969
  E-post: audun.ruud@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Oslo

Kunnskapsområde
  • Statsvitenskap
  • Økonomi og ledelse

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Politikk og styring knyttet til produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.
  • Samfunnsaksept og deltakelse
  • Miljøledelse i næringslivet
  • Miljø- og klimapolitikk og praksis

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Audun Ruud

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: