Ansattinformasjon

Per Fauchald
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 452 76 808
  E-post: per.fauchald@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Kunnskapsområde
  • Ecosystem ecology and ecosystem based management
  • Environmental and sustainability science
  • Socio-ecological systems
  • The Arctic
  • Marine ecosystems and coastal ecology

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Inter-disciplinary syntheses of socio-ecological systems
  • Quantitative analyses of complex and large datasets
  • Spatial statistical analyses
  • Ecosystem modeling
  • Theoretical and spatial ecology

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Per Fauchald

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: