Ansattinformasjon

Knut Langeland
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 977 52 297
  E-post: Knut.Langeland@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Knut Langeland

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: