Ansattinformasjon

Børge Moe
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 988 11 620
  E-post: borge.moe@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Sjøfugløkologi, arktisk biologi, økotoksikologi og økofysiologi. Moe jobber med problemstillinger knyttet til kartlegging av migrasjon og distribusjon, energetikk/stress, miljøgifter og klima.

Studiearter: Krykkje, ærfugl, tyvjo, fjelljo, polarmåke, alkekonge, sildemåke, lomvi, polarlomvi, lunde, toppskarv, havhest, gråmåke, fiskemåke, snøpetrell, vadere og noen terrestriske arter. Moe samarbeider med mange forskere fra andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Børge Moe

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: