Ansattinformasjon

Børge Moe

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate  
 Telefon: +47 988 11 620
 E-post: borge.moe@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Sjøfugløkologi, arktisk biologi, økotoksikologi og økofysiologi. Moe jobber med problemstillinger knyttet til kartlegging av migrasjon og distribusjon, energetikk/stress, miljøgifter og klima.

Studiearter: Krykkje, ærfugl, tyvjo, fjelljo, polarmåke, alkekonge, sildemåke, lomvi, polarlomvi, lunde, toppskarv, havhest, gråmåke, fiskemåke, snøpetrell, vadere og noen terrestriske arter. Moe samarbeider med mange forskere fra andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Børge Moe