Ansattinformasjon

Sofie Kjendlie Selvaag

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: +47 464 25 187
 E-post: sofie.selvaag@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Prosjekterfaring med besøksforvaltning og ulike temaer knyttet til besøksundersøkelser i verneområder.
  • Utarbeide og analysere spørreskjemaer/undersøkelser om bruk og brukere i naturområder.
  • Erfaring med bruk av internettbaserte undersøkelsesverktøy.

Publikasjoner: