Tema

Dyreposisjoner

Morten Heim


Vis hele profilen til Morten Heim

Roald Vang

 • Databaser
  • SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS)
  • PostgreSQL
  • ORACLE
  • MS Access
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.) 
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • IT-ledelse

Vis hele profilen til Roald Vang

Siw Elisabeth Berge

 • Webutvikling (ASP.NET, Javascript, HTML/CSS m.m)
 • Databaser
 • Web Services

Vis hele profilen til Siw Elisabeth Berge

Øystein Solberg

Systemutvikling

 • Open source / Java
 • .Net / C#
 • PHP, HTML5, CSS og Javascript
 • Scrum

Databaser

 • MySQL
 • Microsoft SQL Server

Operativsystem

 • Linux
 • Android
 • Windows

Vis hele profilen til Øystein Solberg

Knut Langeland


Vis hele profilen til Knut Langeland

Torkild Tveraa

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.
Vis hele profilen til Torkild Tveraa

Christer Moe Rolandsen

Hjortevilt, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no), elg, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, GIS, vilt og trafikk.
Vis hele profilen til Christer Moe Rolandsen

Olav Strand


Vis hele profilen til Olav Strand

John Odden


Vis hele profilen til John Odden

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: