Ansattinformasjon

Torbjørn Forseth
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 926 43 437
  E-post: torbjorn.forseth@nina.no
 Arbeidssted:  NINA akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Laks og innlandsfisk. Effekter av vassdragsreguleringer , kunnskapsgrunnlag for lakseforvaltning (nasjonalt og lokalt), klimaeffekter, livshistorie og evolusjon, forurensningsøkologi inklusive radioaktivitet

Nøkkelkvalifikasjoner

Salmonid ecology and management (leader of Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon Management in Norway), regulated rivers, life history, evolutionary biology (thermal adaptation, character displacement) and functional biodiversity, bioenergetics, climate change, environmental pollution (radioactivity, acid rain), and research administration (two years as Research Director, two years as Assisting Research Director and one year as Research Coordinator)

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Torbjørn Forseth

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: