Publikasjon

Tittel Sammenhengen mellom simlens størrelse, kalveproduksjon og rovdyr tap i år svært ulike beiteforhold
Undertittel
Forfattere Tveraa, T., Fauchald, P., Yoccoz, N. & Henaug , C.
År 2003
Kilde NINA Oppdragsmelding 774: 14pp.
ISBN, ISSN 82-426-1379-6 0802-4103

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no