Publikasjon

Tittel Har kvotejakt på gaupe redusert tapet av lam på utmarksbeite?
Undertittel
Forfattere Moa , P.F., Herfindal , I., Odden, J., Linnell, J.D.C., Austmo , L.B. & Andersen, R.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 66: 29-31.
ISBN, ISSN 82-426-1365-6 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no